9 czerwca przedterminowe wybory na wójta gminy Rudna


Bernard Langner pierwszym kandydatem na wójta gminy Rudna. Obecny wicestarosta pracuje na rzecz gminy od 20 lat.


Kandydaturę Bernarda Langnera poparł Adam Myrda, starosta lubiński. 

Przedterminowe wybory to pokłosie skazującego wyroku wobec Władysława B. Pełniący funkcję wójta od 27 lat wójt został pozbawiony mandatu za oszustwo wyborcze z 2014 roku. Przedterminowe wybory na wójta gminy Rudna odbędą się w niedzielę 9 czerwca.Reklama


Reklama