Zachować pamięć o dziedzictwie Ignacego Domeyki


KGHM Polska Miedź S.A. partnerem wrocławskiej konferencji z udziałem prawnuka polskiego geologa. Na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona działaniom na rzecz ocalenia spuścizny po Ignacym Domeyce, w której wziął udział jego mieszkający w Chile prawnuk - Pablo Domeyko. Partnerem wydarzenia organizowanego przez Instytut Nauk Genealogicznych oraz Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich został KGHM Polska Miedź S.A. W konferencji oprócz Pabla Domeyki uczestniczyli m.in. JE Julio Bravo - Ambasador Republiki Chile w Polsce, Carmen Luisa Letelier - Przewodnicząca Chilijskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Marcin Chludziński - Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego jest w trakcie prac nad projektem "Dziedzictwo geologiczno-kulturowe Ignacego Domeyki - obywatela dwóch narodów". Autorzy inicjatywy wskazują, że postać oraz dziedzictwo Ignacego Domeyki wymagają popularyzacji zarówno w kraju jak i zagranicą. Wrocławska konferencja wpisuje się w projekt, który ma nie tylko zachować pamięć o dokonaniach Domeyki, szczególnie w dziedzinie geologii, ale także wskazuje na łączące Polskę i Chile osiągnięcia tej wybitnej postaci i budowanie więzi między obydwoma krajami. KGHM Polska Miedź S.A. to największy polski inwestor w Chile. W 2014 roku firma  uruchomiła kopalnię odkrywkową Sierra Gorda. Jest to duży projekt górniczy prowadzony jako wspólne przedsięwzięcie typu Joint Venture przez KGHM Polska Miedź S.A. (55%), Sumitomo Metal Mining (31,5%) i Sumitomo Corporation (13,5%) z wieloletnią perspektywą operacyjną. Skuteczne zmiany w sposobie zarządzania przeprowadzone w 2018 roku i kontynuowane w roku bieżącym doprowadziły do tego, że sytuacja kopalni wygląda coraz bardziej obiecująco. - Postać Ignacego Domeyki jest dla nas symbolem współpracy polsko-chilijskiej. Jako odpowiedzialny inwestor czerpiemy inspiracje z jego dokonań, stąd nasza współpraca z Uniwersytetem w La Serena, programy stypendialne, czy troska o społeczność lokalną. Nasza kopalnia odkrywkowa Sierra Gorda w Chile, w której produkujemy miedź i molibden, ma coraz lepsze perspektywy. Wierzymy, że jest to preludium do dalszej wieloletniej współpracy między obydwoma państwami - mówi Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. KGHM wspiera polsko-chilijską wymianę kulturową i odbudowę pamięci historycznej, która łączy oba kraje. Miedziowy gigant jest m.in. fundatorem filmu pt. "Chile śladami Ignacego Domeyki, imieniem tego wybitnego Polaka nazwał kopalnię w Sierra Gorda, a teraz został partnerem konferencji "Zachować pamięć o dziedzictwie Ignacego Domeyki". Głównym celem projektu pozostaje ocalenie dziedzictwa geologicznego i historycznego, które pozostało po Ignacym Domeyce oraz jego popularyzacja przy użyciu najnowszych rozwiązań technologicznych (Virtual Reality). Ignacy Domeyko miał niebagatelny wpływ na rozwój Chile, przede wszystkim dzięki pracom badawczo-naukowym w zakresie geologii i górnictwa. Należy do nich m.in. opis słynnego złoża El Teniente, które do dziś jest jednym z największych porfirowych złóż miedziowo-molibdenowych. Przez lata piastował stanowisko rektora uniwersytetu Universidad de Chile w Santiago. Postać Ignacego Domeyki jak żadna inna stanowi symbol łączący ze sobą Polskę i Chile.

 Reklama


Reklama