Kampania pn. „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”


Na terenie powiatu legnickiego, jak i na terenie całego kraju, trwa ogólnopolska kampania pn. „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, której celem jest uświadomienie użytkownikom dróg, jak ważnym dla bezpieczeństwa na drodze elementem, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, jest widoczność. Trwa kampania „Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo”. Udział w przedsięwzięciu oprócz policjantów ruchu drogowego, zadeklarowało, także na terenie kraju kilkadziesiąt stacji kontroli pojazdów, funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów.  23 listopada 2019 r. kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić oświetlenie w swoich samochodach w wybranych stacjach diagnostycznych. Ponadto, kierowcy używający aplikację Yanosik, będą mieć w niej dostęp do informacji na temat tej kampanii oraz na podstawie swojej lokalizacji, wskazana zostanie najbliższa stacja kontroli pojazdów biorąca udział w tej akcji. Celem działań jest przede wszystkim wyeliminowanie z ruchu pojazdów z niesprawnymi lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem. Stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych - poza terminem badania technicznego. Zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno- zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem.Reklama


Reklama