W szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiło 80 ochotników z terenu dolnośląskiego


W szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiło 80 ochotników z terenu dolnośląskiego. Powołania dotyczyły ochotników, którzy do tej pory nie mieli do czynienia ze służbą wojskową. Osoby te obecnie szkolą się na  16-dniowym szkoleniu podstawowym na obiektach poligonowych w Świętoszowie. Szkolenie ma charakter wprowadzający w szereg obszarów, które będą rozwijane w późniejszych etapach służby: m.in. szkolenie strzeleckie, przygotowanie do działania na współczesnym polu walki, terenoznawstwo, elementy SERE (działania w izolacji) i podstawy medycyny taktycznej. Pierwszym sprawdzeniem efektów szkolenia będzie pętla taktyczna. Po zdanym egzaminie nowi Terytorialsi złożą uroczystą przysięgę wojskową na placu garnizonowym w Świętoszowie i staną się żołnierzami Wojska Polskiego.
20 września do szkolących dołączą rezerwiści. Ich szkolenie ma na celu wyrównanie różnic w wyszkoleniu wojskowym. Szkolenie podstawowe zakończy się  27 września.
Dolnośląscy ”terytorialsi” rozpoczną tym samym trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych, prowadzonych w systemie weekendowym, mającym na celu pełne wyszkolenie i nabycie zdolności do prowadzenia działań zgodnie z ustawowym przeznaczeniem.  26 września na placu garnizonowym w Świętoszowie dolnośląscy Terytorialsi  złożą uroczystą przysięgę.
Rozbudowa potencjału osobowego niezmiennie pozostanie jednym z głównych priorytetów 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, aż do zakończenia procesu formowania czyli do  2022 roku – mówi płk Artur Barański Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi 16 DBOT mogą zgłaszać swoje kandydatury przez portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl lub w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju zadaniem formacji jest m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny Terytorialsi będą wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będą siłę wiodącą.Reklama


Reklama