Zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w Głogowie


Od dziś (30 października) od godziny 18.00 do 2 listopada do godziny 7.00 obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu w okolicach głogowskich cmentarzy. Dojazd do cmentarza na Brzostowie  w Głogowie będzie możliwy tylko od strony ul. Okrężnej. Będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy na ul. Świerkowej w kierunku do ul. Sikorskiego (zakaz wjazdu od ul. Sikorskiego), wprowadzono ruch jednokierunkowy na ul. Malinowej w kierunku do ul. Wojska Polskiego (zakaz wjazdu od ul. Wojska Polskiego), zakaz zatrzymywania na ul. Malinowej, na ulicy Okrężnej wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy na całej jej długości. Kierunki poruszania się: wjazd od ulicy Wojska Polskiego do ul. Świerkowej wjazd od ulic: Lipowej i Kasztanowej do ul. Świerkowej. W rejonie cmentarza ruch będzie nadzorowany i kierowany przez policjantów. Pojazdy będą kierowane na wyznaczone miejsca parkingowe. Wyjazd z rejonu parkingów ul. Malinowa  tylko w stronę ul. Wojska Polskiego ul. Malinową.

Cmentarz w Krzepowie, ul. Akacjowa. Dojazd do cmentarza ul. Akacjową na której będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy od strony ul. Osadników do ul. Klonowej (zakaz wjazdu od strony ul. Klonowej), zakaz zatrzymywania się na ul. Akacjowej na odcinku od ul. Osadników do ulicy Klonowej, po prawej stronie ulicy

Rejon cmentarza ul. Legnicka, na ul. Polnej jadąc od strony ul. Gomółki do ul. Legnickiej obowiązuje zakaz postoju po stronie lewej (zgodnie z oznakowaniem na tej ulicy). Na ulicy Cybisa obowiązuje zakaz ruchu pojazdów ( nie dotyczy on mieszkańców tej ulicy).

Policja apeluje o zwracanie uwagi na oznakowanie dróg i ulic, z powodu zmian w organizacji ruchu. Jazda na „pamięć” może być przyczyną wypadku, bezwzględne stosowanie się do znaków i poleceń policjantów regulujących ruchem, ograniczenie prędkości jazdy i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie cmentarzy, parkowanie aut tylko w miejscach do tego wyznaczonych, w sposób umożliwiający swobodny ruch pieszych i innych pojazdów, dokładne zamykanie drzwi i okien w pojazdach oraz nie pozostawianie w nich żadnych przedmiotów mogących zainteresować złodzieja. Osobom przyjezdnym policjanci zalecają pozostawienie samochodów na parkingach strzeżonych lub na terenie ogrodzonej posesji. Jeżeli to tylko możliwe, udajmy się na cmentarze pieszo,  zaoszczędzimy sobie problemów z parkowaniem. Prosimy również o unikanie dużych skupisk ludzkich i przestrzeganie obowiązujących zasad higieny w okresie pandemii. Z tego też powodu prosimy również o rozważenie przełożenia wizyty na cmentarzu na inny dzień tygodnia.

 

 

 Reklama


Reklama