Mieszkania dla Dolnośląskich Terytorialsów


Dowódca 16 DBOT płk. Artur Barański podpisał trójstronne porozumienie pomiędzy Spółką AMW TBS „Kwatera” i Agencją Mienia Wojskowego na mocy którego żołnierze Obrony Terytorialnej, będą mogli na preferencyjnych warunkach wynajmować mieszkanie. Lokale we Wrocławiu przy ul. Koszarowej były do tej pory przydzielane  jedynie  żołnierzom zawodowym. Teraz terytorialsi z 16 DBOT również  będą mogli tam zamieszkać.  Mówi Renata Mycio – rzecznik dolnośląskich terytorialsów.


Pierwsze lokale będą dostępne już w drugiej połowie czerwca tego roku. Szczegółową ofertę żołnierze dostaną już za kilka dni. Przed podjęciem decyzji o wynajmie, każdy chętny będzie mógł obejrzeć lokal. Budynki, które zostały oddane do dyspozycji żołnierzy są nowe, mają 4-5 lat.  Pierwszy etap to 6 mieszkań, do końca roku będzie ich 12, z czasem ta pula będzie zwiększana. Dotychczas w 16 DBOT zainteresowanych wynajmem mieszkań i ściągnięciem rodziny na czas służby jest 20 żołnierzy. Reklama


Reklama