Zakładasz firmę, jesteś młody i bezrobotny? Zdobądź dofinansowanie


Osoby w wieku 18 – 29 lat uczące się lub bezrobotne mogą starać się dofinansowanie nawet w wysokości 23 tys. zł  na założenie własnej firmy. Dotacje przyznaje Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor w ramach projektu „Kreator”- wsparcie samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska.

Co można otrzymać?

-  jednorazową dotację finansową w kwocie 23 050 zł,

-  dotację pomostową 2600 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy,

-  40 godzin szkoleniowych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

-  3 godziny wsparcia doradcy biznesowego w zakresie pisania biznesplanu.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są od 09.06.2021 do 28.06.2021.  Regulamin rekrutacji oraz wszelkie szczegóły znajdują się na stronie: www.euro-concret.pl/kreator.

Odpowiemy na wszelkie pytania. Kontakt: tel. 500 520 027, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; jesteśmy także na Facebooku ( fb.com/euroconcret) i Instagramie (instagram.com/euro_concret).

Projekt „Kreator” – służący wsparciu samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

            Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikami projektu będzie 120 osób zamieszkałych lub uczących się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Dolnego Śląska, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są w wieku od 18 do 29 r. życia;

b) są bierne zawodowo (tj. osoby uczące się) lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;

c) utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 roku (osoby, które były zatrudnione w ramach stosunku pracy/umowy cywilno-prawnej i straciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. (zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, wygaśnięcie umowy lub rozwiązanie za porozumieniem stron) oraz osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i zamknęły ją po 1.03.2020, jeśli minął okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu) i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy,

d) nie należą do grup wyłączonych ze wsparcia wskazanych w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji (patrz od strony 15; do pobrania Regulamin rekrutacji – euro-concret (euro-concret.pl)

Kreator przyzna 108 dotacji. Warunkiem zwrotu weksla własnego (wymaganym przy podpisaniu umowy dotacyjnej) jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. Nie jest wymagane poręczenie.

Stowarzyszenie Euro-Concret powstało w 2003 roku. Głównym obszarem naszych działań jest aktywizacja osób bezrobotnych oraz promocja przedsiębiorczości. W ramach zrealizowanych przez Stowarzyszenie projektów na przestrzeni kilku ostatnich lat wsparcie uzyskało ponad 340 firm w łącznej kwocie ponad 12,5 mln złotych.Reklama


Reklama