Marszałek o negocjacjach ws. funduszy europejskich


Trwają negocjacje dotyczące alokacji środków unijnych w ramach RPO. Dolny Śląsk na początku miał otrzymać otrzymać  870 mln euro w Regionalnym Programie Operacyjnym województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027. Po fali krytyki. Szef KPRM Michał Dworczyk i wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda zadeklarowali jeszcze 143 mln euro dla naszego regionu.  
Reklama


Reklama