Zmienia się profil podróżującego Kolejami Dolnośląskim
Zmienia się profil podróżującego Kolejami Dolnośląskimi. Przewoźnik, który rozbudowuje siatkę połączeń w regionie, wykonał pierwsze w tym roku badanie, z którego wynika, że dziś najliczniejszą grupą podróżujących są osoby, które korzystają z transportu rekreacyjnie.


 Reklama


Reklama