Dla kogo śląskie niebo Jürgena Gretschela? Zgłoszenia do 15 kwietnia


Tylko do 15 kwietnia tego roku można zgłaszać kandydatów do nagrody „Śląskie niebo Jürgena Gretschela”. To druga jej edycja. Wnioski należy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres stowarzyszenia „Pamięć i Dialog”: 59-220 Legnica, ul. Staszica 2/6; e-mail: pamięćTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Nagrodę mogą otrzymać osoby, organizacje, stowarzyszenia i instytucje za budowanie mostów pojednania. Fundatorem jest prezydent Tadeusz Krzakowski, a powstała ona z inicjatywy organizacji pozarządowych, instytucji i osób prywatnych.
Nagroda (w formie) statuetki im. Jürgena Gretschela, legniczanina zmarłego 23 października 2016 roku w wieku 75 lat, przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Legnicy i okolic, oraz za działalność na rzecz tolerancji, wzajemnego szacunku, współpracy, poszanowania innych ludzi, umacniania dialogu międzykulturowego i międzynarodowego. Przyznaje ją kapituła złożona z przedstawicieli świata kultury i nauki, organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz innych stowarzyszeń.
Jürgen Gretschel przez całe życie propagował wielokulturową historię Dolnego Śląska i szacunek do ziemi ojczystej. Robił to zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec. Przez wiele lat, jako przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Legnicy, współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi i środowiskami, zachęcając je do dialogu ponad podziałami i walki z nietolerancją. Szczególnie dużą wagę przykładał do wychowania młodzieży, którą uczył dziejów swojego regionu i lokalnego patriotyzmu, wyrażającego się miłością do ziemi rodzinnej. W latach 1999-2000 brał udział w reformie szkolnictwa, gdzie przeforsował wprowadzenie w szkołach gimnazjalnych i średnich przedmiotu dotyczącego wiedzy o regionie. To tylko niektóre inicjatywy Jürgena Gretschela, które zjednały mu powszechny szacunek.
W pamięci legniczan zapisał się jako człowiek wielkiej erudycji, pasjonat dziejów naszej małej ojczyzny, ale również jako człowiek dobry, życzliwy, tolerancyjny i skromny. To o nim Jerzy Starzyński, twórca Festiwalu Świat pod Kyczerą powiedział: Wyrabiał „bomby” i wysadzał w powietrze mury, a mimo to cieszył się powszechnym szacunkiem ludzi. Trudno się dziwić, gdyż bomby legnickie są legendarnym przysmakiem miejscowej kuchni, której był znawcą i popularyzatorem, a mury, które burzył, to tkwiące w ludzkich sercach i umysłach stereotypy i uprzedzenia.
Po raz pierwszy nagroda przyznana została we wrześniu 2018 r. Otrzymała ją Elżbieta Chucholska -inicjatorka i założycielka Stowarzyszenia „Kobiety Europy”, kultywującego historię i zwyczaje dawnej Legnicy. Nagrodzona została za inicjatywy zbliżające różne tradycje kulturowe (słynne w całym kraju Wigilie Narodów) i integrujące mieszkańców wokół historii miasta – ich małej Ojczyzny. Regulamin nagrody oraz formularz wniosku dostępny jest na internetowej stronie Urzędu Miasta www.legnica.eu w zakładce Dla mieszkańca/Organizacje pozarządowe/Współpraca organizacji, na stronie Prezydenta Legnicy www.prezydent.legnica.eu oraz na stronie stowarzyszenia „Pamięć i Dialog” www.pamiec-dialog.pl w zakładce Kapituła nagrody „Śląskie niebo Jürgena. Gretschela”.Reklama


Reklama