Jan Paweł II: ,,Dziecko jest radością całego świata"


18 maja 2020 r. mija 100 lat od Urodzin Wielkiego Polaka – Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm RP – Rokiem św. Jana Pawła II.  Św. Jan Paweł II – laureat Orderu Uśmiechu to postać szczególnie bliska dzieciom i młodzieży. Stał się też wzorcem osobowym w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Szczególnie bliski jest legniczanom jako Honorowy Obywatel tego miasta. W centrum Legnicy znajduje się Jego pomnik. 2 czerwca 1997 roku odwiedził Legnicę i nawiedził legnicką katedrę.  W legnickim Oddziale Okręgowym TPD organizowanych jest wiele przedsięwzięć programowych służących popularyzacji i kultywowaniu Pamięci Temu Wielkiemu Polakowi. Jeszcze za jego życia organizowaliśmy wystawy fotograficzne, filatelistyczne i konkursy plastyczne ,, Jan Paweł II" Pielgrzym Pokoju", ,,Jan Paweł II wśród dzieci świata". Od 2005 roku organizowane są dwa razy w roku w kwietniu i październiku Wieczory Pamięci lub Dni Pamięci przez Koła Przyjaciół Dzieci działające w Legnicy w coraz to innej szkole. Organizatorami tych spotkań były koła działające przy SP 1, SP 4, SP 6, SP 9, SP 10, SP 16, SP 18, Zespole Szkół Integracyjnych, Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, nieistniejącym już Zespole Szkół Rolniczych, VI L.O, V L.O i VII L.O, Młodzieżowym Centrum Kultury, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy a ostatnio w październiku 2010 roku w SP nr 1 w Prochowicach.  W tych niezwykłych spotkaniach uczestniczyły delegacje szkół z Legnicy, powiatu legnickiego, lubińskiego w tym ze Szkoły Podstawowej nazwanej imieniem Jana Pawła II w Rokitkach, prezentując poezję i pieśni oraz pokazy multimedialne. Spotkaniom towarzyszyła degustacja papieskich kremówek. Przed każdym spotkaniem delegacje składały kwiaty i zapalały znicze przed pomnikiem Jana Pawła II, przy śpiewie lub odegranych dźwiękach ulubionej pieśni Papieża ,,Barki".  Od 2005 roku głownie w maju organizowane były przez legnicki Oddział TPD integracyjne wycieczki TPD ,,Szlakiem Jana Pawła II". Odwiedzane były Wrocław, Częstochowa, Wieliczka, Oświęcim, Rabka, Kalwaria Zebrzydowska i oczywiście jego rodzinne miasto Wadowice. W 2016 roku mieliśmy szczęście gościć w Pałacu Biskupów Krakowskich na ulicy Franciszkańskiej 3 gdzie znajduje się słynne ,,papieskie okno" i być przyjęci przez najbliższego Janowi Pawłowi II, jego sekretarza kardynała Stanisława Dziwisza. Pamiątką z tego niezwykłego spotkania jest przechowywane w biurze TPD popiersie św. Jana Pawła II – pobłogosławione przez Kardynała Dziwisza. Ponadto podczas 5 wycieczek TPD do stolicy odwiedzaliśmy słynny krzyż na placu Piłsudskiego – gdzie w 1979 r. Jan Paweł II podczas mszy wypowiedział pamiętne słowa ,,Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!" Warto dodać, że Koła Przyjaciół Dzieci działające na Dolnym Śląsku na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych organizowały wycieczki do Watykanu ,gdzie ich uczestnicy spotykali się podczas audiencji z Janem Pawłem II za jego życia, a w latach gdy już nie żył zwiedzały miejsca z nim związane. Były to koła z Wałbrzycha, Bogatyni i Lubinie.Reklama


Reklama