Dolnośląskie rezydencje w II poł. XIX w. Litografie z kolekcji Alexandra Dunckera
Muzeum Historyczne w Lubinie zaprasza do Galerii Ratuszowej na wystawę litografii przedstawiających widoki dolnośląskich rezydencji z czasów od 1857 do 1883 r. Prezentowane reprodukcje pochodzą z wielotomowego dzieła autorstwa Alexandra Friedricha Wilhelma Dunckera, który na przestrzeni ponad dwudziestu lat opisał historię niespełna tysiąca rezydencji, pałaców i zamków położonych na terenie ówczesnych prowincji byłego Królestwa Pruskiego. Duncker zlecił również wykonanie litografii ilustrujących znaczną większość tych obiektów, w tym 155 ukazujących wybrane rezydencje dolnośląskie. Ich autorami byli popularni wówczas ilustratorzy – jak m.in.: Theodor Blätterbauer, Ferdinand Pazelt czy Hans Schmidt. Większość prezentowanych Galerii Ratuszowej reprodukcji XIX-wiecznych litografii przedstawia rezydencje z powiatu lubińskiego i okolicy, jak np.: dwór w Dziewinie (Dieban), pałac w Chróstniku (Brauchitschdorf), pałac w Dziesławiu (Deichslau) czy nieistniejący pałac w Zimnej Wodzie (Kaltwasser). Poza walorami estetycznymi, niezaprzeczalny wartością tych litografii jest ich charakter dokumentacyjny. Prezentują one bowiem widoki wspomnianych obiekty w czasie ich największego rozkwitu i świetności. Obecnie wiele z tych zamków, pałaców i dworów znajduje się w stanie ruiny lub zupełnie zniknęły z dolnośląskiego krajobrazu.Reklama


Reklama