Zachęcają do ekologicznego pisania


Do 30 czerwca przedłożony został termin składania prac w konkursie literackim „W kilku strofach o… Ekologii ”, Organizatorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach.


 Reklama


Reklama