Zbiórka książek dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci
Do 10. lutego trwa zbiórka książek dla podopiecznych Fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci". Punkt dostarczania książek znajduje się w Arkadach Wrocławskich (na poziomie 0).
Reklama


Reklama