apps

  • SŁUCHAJ ONLINE
O rodzicielstwie zastępczym i adopcyjnym.


Odrzucenie, osierocenie - to największe dramaty, jakie mogą przytrafić się dziecku. Pozbawione z różnych przyczyn możliwości wychowania i wzrastania we własnej rodzinie, zdane są na opiekę swoich bliskich lub państwa. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa to organizacja pożytku publicznego, która propaguje formę rodzicielstwa zastępczego lub adopcyjnego. W ten sposób dąży do tego, by dziecku stworzyć jak najlepsze warunki życia i rozwoju, jak najbardziej zbliżone do atmosfery rodzinnego domu. Rozpoczynamy cykl spotkań z osobami zajmującymi się rodzicielstwem zastępczym, a także będącymi rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi.

Pierwszym gościem ks. Waldemara Wesołowskiego jest Andrzej Biernacki, przewodniczący Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego oddziału dolnośląskiego cz1 


cz2 

Helena Bochenek, Specjalistyczna Rodzina Zastępcza cz1 


cz2 

Joanna Morańska, wychowanka rodzinnego domu dziecka w Pisarzowicach mówi o swoim doświadczeniu życia w rodzinie zastępczej 


Agnieszka i Paweł z Jeleniej Góry - rodzice adopcyjni - cz1 


cz2 

Majka Piętka z Jeleniej Góry, jako psycholog wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem rodziny, które decydują się na przyjęcie dzieci pozbawionych swoich biologicznych rodzin 


Spot zrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu oraz Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu w ramach akcji promującej rodzicielstwo zastępcze 
Reklama


Reklama
Reklama Reklama
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54