• SŁUCHAJ ONLINE
Budżet na rok 2021


Transport, ochrona zdrowia, edukacja i nauka – na te obszary przeznaczono najwięcej środków w projekcie budżetu województwa na 2021 rok.  Budżet Dolnego Śląska zakłada dochody w wysokości 1 mld 264 mln zł oraz wydatki sięgające 1 mld 309 mln zł. Więcej Dolnośląskiej Mozaice Radia PLUS Legnica.


Transport
Na projekty drogowe i kolejowe Zarząd Województwa Dolnośląskiego chce przeznaczyć przeszło 723 mln złotych. To o blisko 52 mln więcej niż w roku 2020.  Przebudowa oraz remonty dróg i mostów pochłoną około 378 milionów złotych, a na dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich zarezerwowano ponad 153,4 miliony złotych. W dalszym ciągu rozwijana będzie również oferta kolejowa w naszym regionie. Stanie się tak za sprawą dokonanych zakupów taborowych regionalnego przewoźnika oraz przejmowania kolejnych nieczynnych linii kolejowych od PKP SA.

– Mimo trwającej pandemii nie zamierzamy zaniedbać rozwoju Dolnego Śląska. Dlatego w przyszłym roku będziemy kontynuować chociażby proces przejmowania linii kolejowych – to jedno z naszych priorytetowych zadań. Rok 2021 upłynie nam pod znakiem organizowania środków finansowych na rewitalizację pozostałych linii; poszczególne projekty zgłosiliśmy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Krajowego Planu Odbudowy. W przyszłym roku czeka nas również opracowanie analiz studyjnych dla pięciu dolnośląskich inwestycji, które przeszły już do drugiego etapu programu Kolej Plus. Czeka nas też dużo pracy nad dokumentacją dla projektów, które chcielibyśmy realizować w ramach nowej perspektywy unijnej do roku 2027. Zamierzamy m.in. ruszyć z pracami nad studium wykonalności Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego – wylicza Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Jak widać, tylko przy samej infrastrukturze mamy mnóstwo do zrobienia. Walczymy z kryzysem, ale też szykujemy się do tego, co będzie po jego zakończeniu – dodaje.


Ochrona zdrowia
Na ochronę zdrowia w 2021 roku przeznaczone zostanie ponad 71,1 milionów złotych. Są to środki dedykowane dla szpitali i jednostek, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Przeszło 53 mln złotych trafi na działalność leczniczą zakładów opieki zdrowotnej. Wśród innych istotnych działań znalazły się: połączenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i Obwodu Lecznictwa Kolejowego – 4 mln 630 tys. zł oraz zakup systemu neuronawigacji dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej – 1,8 mln zł. 3,6 mln złotych przeznaczono na profilaktykę zdrowotną.

- W przyszłorocznym budżecie zabezpieczyliśmy środki na stabilne funkcjonowanie ochrony zdrowia, która walczy z pandemią koronawirusa. W 2020 roku znaczna część działań samorządu województwa była skoncentrowana na walce z COVID-19. Mimo trudnej sytuacji z jaką przyszło nam się zmierzyć, nie pomijaliśmy kwestii związanych z innymi chorobami. W przyszłym roku zamierzamy kontynuować kluczowe dla Dolnoślązaków programy, chcemy je rozszerzać i rozwijać. Tutaj można wspomnieć chociażby takie działania, jak profilaktyka raka jelita grubego, opieka perinatologicznej, czyli USG przezciemiączkowe i kardiologiczne dla niemowląt, jak również rozwiązywanie problemów uzależnień – wyjaśnia Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

 
Edukacja i nauka oraz sprawy społeczne
Na edukację, naukę i integrację społeczną zaplanowano niemal 147,6 milionów złotych. Realizując cele wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, takie jak poprawa efektywności kształcenia oraz rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury publicznej, w dziedzinie Edukacja i Nauka Samorząd Województwa Dolnośląskiego finansuje działalność 18 jednostek oświatowych, które w roku szkolnym 2020/2021 zapewnią kształcenie oraz opiekę nad 3 015 słuchaczami, uczniami i wychowankami. W 2021 roku trafi na ten cel 64 mln 979 tys. zł.
Pozostałe najistotniejsze działania to m.in. Projekt Dobry Początek – dedykowany Młodzieżowym Ośrodkom Socjoterapii oraz Młodzieżowym Ośrodkom Wychowawczym – 5,1 mln zł, a także wsparcie Kształcenia Zawodowego – 3,4 mln zł oraz Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych – 3,3 mln zł i Program stypendialny dla kadry medycznej - Stypendia dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa – 200 tys. zł.


Prawie 4 mln złotych przeznaczono na rzecz osób z niepełnosprawnościami w tym: niemal 950 tysięcy wesprze działalność zakładów aktywności zawodowej, a 2,8 mln pozwoli na funkcjonowanie usług asystenckich, opieki wytchnieniowej i Ośrodków Czasowego Pobytu.


Sport i turystyka
Na sport przeznaczonych zostanie około 21,8 milionów złotych. Dwie największe inwestycje to powstające już na Polanie Jakuszyckiej Dolnośląskie Centrum Sportu, a także budowa we Wrocławiu hali lekkoatletycznej. Hala powstanie przy współpracy z Ministerstwem Sportu oraz samorządem Wrocławia.

- Zarówno dla turystyki, jak i dla sportu był to trudny rok. Pandemia sprawiła, że nie odbyły się wszystkie planowane imprezy sportowe, a zawodnicy mieli zaburzony cykl treningowy. Bez względu na to, zgodnie z planem przeznaczyliśmy środki na kształcenie kadr, stypendia sportowe, akademie i programy rozwojowe – mówi Paweł Wybierała, Członek Zarządu Województwa.

W przyszłym roku będą w dalszym ciągu realizowane dotychczasowe programy wsparcia m.in. Poprawa bazy sportowej i Dolnośląski Delfinek. Ponad to wystartuje zupełnie nowy program „Sport - lubię to!”, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży potrzeby systematycznej aktywności ruchowej oraz popularyzacja i rozwój sportu powszechnego i rekreacyjnego. W dalszym ciągu wspierany będzie rozwój infrastruktury do uprawiania sportu - 9 mln złotych z budżetu na 2021 rok pozwoli na budowę wspomnianej Hali Lekkoatletycznej we Wrocławiu.


Kultura
Wydatki na kulturę w regionie przekroczą 92,3 milionów złotych. Większość tej kwoty, bo aż 86,4 mln złotych, zostanie przeznaczone dla 17 instytucji kultury, dla których Województwo Dolnośląskie jest organizatorem lub współorganizatorem. Ponadto blisko 3 mln złotych stanowić będzie wkład własny do remontu Panoramy Racławickiej, a kolejne 900 tysięcy - wkład do remontu sceny w Teatrze Polskim we Wrocławiu oraz w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu.

Rozwój Regionalny
Na wsparcie rozwoju regionalnego zaplanowano ponad 94 miliony złotych. Najważniejsze zadania to m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, a także zarządzanie rozwojem regionalnym. Mowa o tworzeniu niezbędnych analiz, na podstawie których programowane będzie wsparcie finansowe Dolnego Śląska w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.


Rolnictwo i ochrona środowiska
Na ten cel trafi w sumie 53,3 milionów złotych. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych pochłonie 30 mln zł. Dotacje na bieżące utrzymanie melioracji wodnych jednostek samorządu terytorialnego sięgną 1,5 mln zł. Taką samą kwotę przeznaczono na „Odnowę dolnośląskich wsi”.Reklama


Reklama
Reklama Reklama
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54