• SŁUCHAJ ONLINE
Będzie termomodernizacja


Spółdzielnia mieszkaniowa wspólnie z gminą podda bloki termomodernizacji, a wokół budynków zmieni się zielone otoczenie.W zmianach do budżetu gminy Polkowice na ten rok przewidziano środki na termomodernizację bloku przy ulicy Skalników 1-21, a w wieloletniej prognozie finansowej również bloku 59-79 oraz na kolejne bloki w zasobach spółdzielni. Gmina pokryje 60 procent kosztów, a 40 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum”, która jest zarządcą budynków.


 Reklama


Reklama
Reklama Reklama
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54