• SŁUCHAJ ONLINE
O diakonacie stałym z dk. Wojciechem Dąbrowskim
W sobotę 7 maja w katedrze legnickiej święcenia diakonatu przyjęło 2 kandydatów. Jednym z nich był kleryk 5 roku, drugim wdowiec Ryszard z Sulikowa. Diakon Ryszard jest już trzecim diakonem stałym w naszej diecezji. Diakonat stały w polskim Kościele jest nowością, choć w dziejach Kościoła święcono diakonów stałych już wcześniej. Diakonem stałym może zostać mężczyzna żonaty lub wdowiec. Jego posługa rożni się od diakonatu kleryków tym, że nie zmierza ku kapłaństwu, ale jest posługą stałą w Kościele. Diakon może sprawować wiele funkcji sakramentalnych i liturgicznych. Głosić wiernym Słowo Boże, udzielać chrztu, przechowywać i rozdawać Komunię św., błogosławić związki małżeńskie, przewodniczyć obrzędom pogrzebowym. W odróżnieniu od kapłana, nie może jednak odprawiać Mszy świętej, słuchać spowiedzi czy udzielać sakramentu namaszczenia chorych. O posłudze diakona stałego z diakonem Wojciechem Dąbrowskim wyświęconym w ubiegłym roku rozmawiał ks. Waldemar Wesołowski


Relacja ze święceń diakonatu w sobotę 7 maja

Reklama Reklama
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54