• SŁUCHAJ ONLINE
Legnickie szkoły gotowe na przyjęcie uczniów
W poniedziałek, 4 września rozpocznie się rok szkolny. Gwar, ruch i życie powróci  w Legnicy w 14 szkołach podstawowych, 8 liceach ogólnokształcących, 6 technikach, 5 branżowych szkołach I stopnia i 17 przedszkolach prowadzonych przez Legnicę. Przypomnieć należy, że na terenie Legnicy działa również 70 szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez 47 podmiotów. We wszystkich jednostkach w nowym roku będzie się kształciło prawie 25 tys. uczniów. 

W nowym roku szkolnym opieką przedszkolną objętych zostanie ponad 3.800 dzieci. W legnickich szkołach podstawowych będzie się uczyło przeszło 7.300 uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych ponad 7.700, w tym 2.300 w klasach pierwszych. Również w nadchodzącym roku do szkół i przedszkoli uczęszczać będą uchodźcy. Szacuje się, że będzie to około 1.100 osób.


 Nowością w szkołach ponadpodstawowych będzie przedmiot biznes i zarządzanie, który zastąpi dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości. Uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz liceum i technikum od tego roku będą mogli wybrać łacinę, zamiast drugiego języka obcego nowożytnego, jak było do tej pory, pod warunkiem, że szkoła wprowadzi ten język do oferty.

Uczniowie klas IV szkół podstawowych otrzymają laptopy, a nauczyciele bon na kwotę 2,5 tys. zł z przeznaczeniem na jego zakup, co korzystnie wpłynie na rozwój kompetencji cyfrowych, pasji i zainteresowań uczniów oraz urozmaicenie procesu dydaktycznego.

W nowym roku szkolnym planuje się zatrudnienie ponad 1.700 nauczycieli, którzy będą realizować 1.730 nauczycielskich etatów przeliczeniowych. W październiku każdy nauczyciel otrzyma jednorazową nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.125 zł brutto. Na ich wypłatę miasto przeznaczy 2,3 mln zł.

Wydatki na realizację zadań oświatowych z roku na rok wzrastają, czego nie rekompensuje część oświatowa subwencji ogólnej. W roku budżetowym 2022 na oświatę wydatkowano prawie 272 mln zł, co stanowiło 34 proc. budżetu Legnicy, a subwencja ogólna wyniosła 167,5 mln zł.

Reklama Reklama
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54