• SŁUCHAJ ONLINE
Krzeszowskie sanktuarium bez lipy
Z placu krzeszowskiego sanktuarium Matki Bożej Łaskawej zniknęły lipy. Decyzja o ich wycięciu podyktowana była troską o bezpieczeństwo wiernych i turystów. Ekspertyza dendrologiczna nie pozostawiała wątpliwości. 16 drzew było chorych i tym samym należało je usunąć. Jak podkreśla ks. Marian Kopko, kustosz sanktuarium, „Po tragedii do jakiej doszło w parku zdrojowym w Szczawnie Zdroju w 2013 roku, podjęliśmy trud oceny stanu lip rosnących na placu przed bazyliką. Uzyskane opinie dendrologiczne nie pozostawiały złudzeń – drzewa należało usunąć”. Liczące od 100 do 150 lat lipy, w opinii dendrologów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i biegłych sądowych, utraciły swoje właściwości przyrodnicze i estetyczne oraz stały się realnym zagrożeniem dla przebywających w ich otoczeniu osób. Biorąc pod uwagę powyższe opinie dnia 30 marca 2015 roku, Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wydaniu pozwolenia na wycinkę wspomnianych drzew z nałożeniem na parafię obowiązku odtworzenia barokowego wyglądu placu. „Mając świadomość niesłusznej krytyki wielu osób, biorąc jednak za wartość najwyższą życie i zdrowie ludzkie, podjęliśmy smutną decyzję o usunięciu drzew oraz podjęciu trudu odtworzenia historycznego wyglądu placu klasztornemu”. 


Względy bezpieczeństwa

Najważniejszym argumentem przemawiającym za wycinką drzew były względy bezpieczeństwa. Pomni tragicznych doświadczeń z Parku Zdrojowego w Szczawnie Zdroju pragnęliśmy dopełnić wszystkich możliwych obowiązków spoczywających na Parafii jako właścicielu posesji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym tu turystom, pielgrzymom i parafianom. Krzeszów co roku odwiedza blisko 120 tysięcy turystów i pielgrzymów. Odbywają się tu również liczne pielgrzymki, liczące nawet 5 tysięcy osób. Odłupanie się w takim momencie jednego z konarów mogłoby spowodować niewyobrażalną tragedię. Przy tej okazji należy wspomnieć, iż siła i częstotliwość wiatrów na tym terenie wzmaga się z każdym rokiem. Podobnie rzecz ma się z opadami śniegu i oblodzeniami, co również  ma negatywny wpływ na kondycję drzew i możliwość ich przełamania lub wyłomu.

Względy historyczne

Aleja lipowa, przed fasadą kościoła Wniebowzięcia N.M.P. w Krzeszowie nie jest projektem barokowym, powstała po sekularyzacji w dobie założeń romantycznych. Na wszystkich rysunkach i miedziorytach XVIIIw. (np. F. B. Wernera z 3 ćw. XVIIIw. czy L. Otto z 1777 r.) wewnątrz murów klasztornych nie występuje wysoka roślinność, ponieważ zasłaniałaby bryły fasady i budynku klauzury. Główne osie ekspozycyjne zostały wyznaczone od bramy zachodniej po fasadę kościoła mariackiego i od bramy południowej do bramy zachodniej służące jednoczesnej prezencji elewacji południowej i (niezrealizowanej) zachodniej klasztoru. Do tychże osi dostosowano niską roślinność i fontanny w całym założeniu ogrodowym. Nasadzenie lip w XIX w. przed fasadą kościoła Wniebowzięcia N.M.P. całkowicie zaburzyło pierwotną, barokową koncepcję i uniemożliwiło pełną ekspozycję fasady.

Więcej na ten temat na www.opactwo.eu

 

Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54