• SŁUCHAJ ONLINE
Powstał Dom formacyjny WSD wspólny dla diecezji legnickiej i świdnickiej.
Komunikat
o utworzeniu domu formacyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy
dla etapu propedeutycznego

W dniu 8 grudnia 2016 roku Papież Franciszek zatwierdził nowe zasady formacji prezbiterów w Kościele, które przygotowała Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dokument zatytułowany „Ratio institutionis sacerdotalis” wyrasta z doświadczenia Kościoła, który w zmieniających się okolicznościach społeczno-kulturowych pragnie jak najlepiej realizować misję powierzoną mu przez Jezusa Chrystusa. Nowy program formacji kapłańskiej, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, musiał zostać dostosowany do warunków życia konkretnych Kościołów partykularnych, tak by jak najlepiej odpowiadał na ich aktualne potrzeby i wyzwania. W tym kontekście biskupi polscy zebrani na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski ogłosili, że w dn. 10 kwietnia 2021 roku Kongregacja ds. Duchowieństwa zatwierdziła dokument „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”, który w Kościele w Polsce stanowi aplikację ogólnych zasad zawartych w Ratio z 2016 roku.

Bardzo ważną częścią nowego programu formacyjnego prezbiterów jest właściwe ukształtowanie procesu przygotowania kandydatów do święceń kapłańskich, co zasadniczo dokonuje się w seminariach duchownych. W obecnym czasie w Kościele zauważono, że z racji na złożone i bardzo dynamiczne przemiany w świecie, konieczne jest wydłużenie drogi formacyjnej między innymi o tzw. etap propedeutyczny, który „w polskich seminariach diecezjalnych i zakonnych powinien trwać przynajmniej rok czasu” (RF 257). Dokument Kongregacji precyzuje, że „etap ten powinien odbywać się w odrębnej wspólnocie, w innym niż seminarium miejscu, pod stałą opieką prefekta etapu propedeutycznego” (RF 257).

W związku z tym, po konsultacjach z osobami odpowiedzialnymi za formację, postanowiłem wraz z Biskupem Świdnickim o utworzeniu takiego domu formacyjnego wspólnego dla diecezji legnickiej i świdnickiej. Ośrodek ten w tym roku będzie się mieścił w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 50 w Legnicy.

Powierzając całą wspólnotę seminaryjną opiece Matki Bożej i św. Józefa oraz patronów naszej diecezji, zachęcam cały Kościół legnicki o wypraszanie potrzebnych łask dla wszystkich powołanych do kapłaństwa oraz za te osoby, którym zostało powierzone zadanie kształtowania przyszłych prezbiterów.

 

+ Andrzej Siemieniewski
Biskup Legnicki

Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54