• SŁUCHAJ ONLINE
Ks. Tomasz Metelica nowym rektorem WSD
Ks. Tomasz Metelica, duszpasterz powołań, prefekt roku propedeutycznego w Świdnicy oraz główny przewodnik pieszej pielgrzymki na Jasną Górę został powołany na stanowisko rektora Wyższego Seminarium Duchownego diecezji legnickiej. Zastąpi on na tym stanowisku dotychczasowego rektora ks. Piotra Kota. Taką decyzję ogłosił biskup Andrzej Siemieniewski w liście skierowanym do kapłanów, mówi rzecznik diecezji legnickiej ks. Waldemar Wesołowski


Warto przypomnieć, że choć formacja kleryków legnickich od 2 lat odbywa się w seminarium wrocławskim, jednak nadal pozostały struktury seminarium duchownego w diecezji legnickiej.

Więcej na ten temat we fragmencie listu bp. Andrzeja:

Od dłuższego czasu obserwowaliśmy w całej Polsce jak systematycznie spada liczba kandydatów do seminarium, co nasiliło się jeszcze bardziej w ostatnich latach. Z tego względu w 2022 roku podjąłem decyzję, by formację naszych legnickich kleryków przenieść do Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, aby dzięki temu w większej wspólnocie mogli lepiej przeżywać procesy formacyjne, szczególnie w kontekście budowania relacji międzyludzkich. Jednocześnie została zachowana instytucja Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, aby dalej można było przyjmować kandydatów do naszej diecezji, czuwać nad formacją naszych kleryków we Wrocławiu, kierować ich na praktyki i posługi parafialne oraz ostatecznie przedstawiać ich jako kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. W tym miejscu dziękuję księdzu doktorowi Piotrowi Kotowi, który pełnił urząd rektora legnickiego seminarium od 2013 roku, a przez ostatnie dwa latach był również moim delegatem, odpowiedzialnym za kontakt z legnickimi alumnami we Wrocławiu.

Teraz jednak przychodzi czas na kolejny krok, by dostosować się do nowych warunków. Dlatego informuję, że od 1 lipca 2024 roku moim delegatem odpowiedzialnym za kontakt z naszymi klerykami we Wrocławiu będzie ksiądz doktor Tomasz Metelica, duszpasterz powołań oraz prefekt etapu propedeutycznego w Świdnicy. Ośrodek Propedeutyczny to miejsce, w którym pierwszy rok formacji przeżywają klerycy z naszej diecezji oraz z diecezji świdnickiej i z archidiecezji wrocławskiej. Ksiądz Tomasz Metelica będzie równocześnie pełnił obowiązki rektora WSD w Legnicy, przede wszystkim w zakresie: rekrutacji do seminarium i przyjmowania kandydatów, czuwania nad formacją i tożsamością diecezjalną alumnów będących poza diecezją, kierowania kleryków na praktyki w diecezji oraz kontaktu z duchowieństwem w sprawach powołaniowych.

 

Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54