• SŁUCHAJ ONLINE
Nie żyje ks. Jerzy Gniatczyk!
Ks. prałat Jerzy Gniatczyk odszedł do Pana 19 października, w dniu liturgicznego wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Prałat Jerzy Gniatczyk urodzony 26 marca 1950 r. w Nowej Rudzie. W 1975 r. otrzymał święcenia kapłańskie we Wrocławiu. W latach 1979-82 był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach. Duszpasterz młodzieży i nauczycieli, przyczynił się m.in. do powrotu krzyży do szkół.
 
Po sierpniu 1980 r. był kapelanem górniczej „Solidarności” w Zagłębiu Miedziowym, organizator wykładów Wszechnicy Związkowej (we współpracy ze środowiskami akademickimi Wrocławia i Warszawy). 4 XII.1981 uczestniczył w poświęceniu kaplicy św. Barbary i sztandaru NSZZ "Solidarność" ZG Polkowice. W dniach 13-16.XII.1981 r. przebywał wśród strajkujących w Zakładach Górniczych "Rudna". Po spacyfikowaniu kopalni przez oddziały ZOMO przyjmował chroniących się górników w kościele na rynku w Polkowicach, skąd wyszedł z krzyżem do ZOMO-wców, aby powstrzymać ich atak na szukających schronienia w kościele. Był inicjatorem pierwszych mszy św. za Ojczyznę wśród braci górniczej z Polkowic i Lubina.

Współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy Zagłębia Miedziowego. Pomagał represjonowanym, szukał pracy dla zwolnionych górników. Działacz podziemnej „Solidarności” na terenie Zagłębia Miedziowego. Z ramienia władzy kościelnej był obserwatorem procesów sądowych działaczy „Solidarności”. W latach 1982 - 1987 wikariusz w parafii Podwyższenia Krzyża świętego w Jeleniej Górze. 11.XI. 1982 uczestniczył w uroczystej Mszy św. Za Ojczyznę w Jeleniej Górze.

Duszpasterz młodzieży szkolnej, akademickiej i harcerzy, wspierał Duszpasterstwo Ludzi Pracy i Jeleniogórską Wszechnicę, wraz z aktorami Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze zainicjował działalność duszpasterstwa środowisk artystycznych i podziemnej grupy teatralnej Scena 44. Od 1987 r. proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze.
 
Za zasługi w dziedzinie działalności społecznej Rada Miejska Jeleniej Góry w 2007 r. uhonorowała księdza Jerzego Gniatczyka tytułem „Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry”. Za wspieranie „S” w 2010 roku przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda uhonorował go medalem „Zasłużony NSZZ Solidarność”. Przez wielu też lat był też kapelanem jeleniogórskiego garnizonu Policji.

www.solidarnosc.org.pl/legnica


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele parafialnym pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze:
- 21 X 2015 /środa/ godz. 16-22 – czuwanie modlitewne; godz. 19:00 Msza św. pod przewodnictwem Kanclerza Legnickiej Kurii Biskupiej.
- 22 X 2015 /czwartek/ godz. 11:30 – słowo pożegnania; godz. 12:00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego.

Ksiądz Jerzy pochowany zostanie na cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej, na nowym cmentarzu.

Uwaga ważna informacja dla księży!
Na liturgię pogrzebową prosimy zabrać szaty liturgiczne w kolorze białym.

Prośba od Rady Parafialnej
Na spotkaniu Rady Parafialnej (19 X 2015), któremu przewodniczył ks. Krzysztof Kowalczyk – dziekan Dekanatu Jelenia Góra Wschód, członkowie Rady poprosili, aby uczestnicy pogrzebu nie przynosili kosztownych wiązanek i wieńców, lecz pozostając przy symbolicznej róży, ofiarowali dar Mszy św. w intencji ich zmarłego proboszcza.

 
 

Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54