• SŁUCHAJ ONLINE
Osiem Bram Miłosierdzia w diecezji legnickiej
8 grudnia br. papież Franciszek otworzy Drzwi Święte w bazylice św. Piotra w Rzymie. Będzie to moment inaugurujący obchody Roku Miłosierdzia w całym Kościele, który zakończy się 20 listopada 2016 roku.  W diecezjach, w tym i w diecezji legnickiej, uroczyste otwarcie Bramy Miłosierdzia odbędzie się 13 grudnia w Katedrze oraz w kościołach jubileuszowych wyznaczonych przez Biskupa legnickiego. 

Rok Jubileuszowy zawsze kojarzy się ze znakiem uroczystego otwarcia Drzwi Świętych w Rzymie. Tego znaku dokonuje Ojciec Święty. Następnie wierni z całego świata mają okazję pielgrzymowania do owych drzwi, by po spełnieniu pewnych warunków uzyskać odpust zupełny.

Jubileusz Miłosierdzia, oprócz tego, że został ogłoszony, jako nadzwyczajny, będzie się wyróżniał większą ilością Drzwi Świętych na całym świecie. Wierny, który zechce przekroczyć Bramę Miłosierdzia (tak podczas tego jubileuszu nazywane są Drzwi Święte) nie będzie musiał jechać do Rzymu, będzie mógł to uczynić w diecezji, w której mieszka.

Warto w tym miejscu sięgnąć do bulli papieża Franciszka „Misericordiae vultus”, w której zostało zapisane: Postanawiam również, aby w tę właśnie niedzielę (III adwentu) w każdym Kościele lokalnym, w Katedrze, która jest Kościołem-Matką dla wszystkich wiernych, bądź też w Konkatedrach lub też w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia. Według decyzji Biskupa Ordynariusza, taka Brama będzie mogła być otworzona również w sanktuariach, miejscach nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo często doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia. Każdy zatem Kościół lokalny będzie bezpośrednio zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego, jako szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej. Jubileusz będzie więc świętowany w Rzymie, tak jak i w Kościołach lokalnych, jako znak widzialny komunii całego Kościoła.

Papież udzielił biskupom diecezjalnym przywileju, by mogli wyznaczyć kościoły, w których w Roku Jubileuszowym będą otwarte dla wiernych Bramy Miłosierdzia. Tak też stało się w diecezji legnickiej. W dniu 16 listopada br., podczas spotkania w Domu Biskupa Legnickiego, zostały wręczone dekrety proboszczom kościołów, które zostały ogłoszone, jako jubileuszowe. Są to następujące świątynie:

- Katedra w Legnicy,

- bazylika w Legnickim Polu,

- bazylika w Jeleniej Górze,

- bazylika w Krzeszowie,

- bazylika w Bolesławcu,

- kościół św. Bonifacego w Zgorzelcu,

- kościół św. Jana Bosko w Lubinie,

- kościół Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach.

Biskup Legnicki wyjaśnił zebranym księżom proboszczom jak powinna być prowadzona działalność duszpasterska kościoła jubileuszowego i zwrócił uwagę na treści, które powinny być przekazywane przybywającym pielgrzymom.

Natomiast dyrektor Wydziału Duszpasterskiego przekazał kilka uwag praktycznych, które wynikają z dokumentów i wypowiedzi papieża Franciszka. Został omówiony obrzęd uroczystego otwarcia Drzwi Świętych, a także zaprezentowane pomoce duszpasterskie przygotowane przez Papieską Komisję ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Uruchomiono specjalną zakładkę na stronie internetowej diecezji legnickiej, w której będą znajdowały się wszystkie informacje dotyczące przeżywania Jubileuszu Miłosierdzia.

Od 13 grudnia zapraszamy wszystkich diecezjan do pielgrzymowania do Drzwi Świętych w naszej diecezji.

O znaczeniu Roku Miłosierdzia z dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego LKB rozmawia ks. Waldemar Wesołowski 


Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54