• SŁUCHAJ ONLINE
W poniedziałek sesja Rady Miejskiej Legnicy
Reklama


Reklama


VII sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 29 kwietnia (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta.  Bezpośrednie transmisje z obrad oraz ich zapisy archiwalne dostępne są na internetowej stronie miasta: www.legnica.eu/dla mieszkańca/transmisje z sesji Rady Miejskiej/ BIP - Transmisja na żywo lub Transmisje archiwalne.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Sprawozdanie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku,
 5. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku.
 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej,
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej,
 9. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie miasta Legnicy w roku 2019,
 10. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku na terenie Miasta Legnicy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 12. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 13. Komunikaty i sprawy różne.


Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54