apps

 • SŁUCHAJ ONLINE
TPD ma już 100 lat. Koncert jubileuszowy w Legnicy. FOTO


Z tej okazji w Legnicy odbył się wielki koncert jubileuszowy. Były medale, występy dzieci i młodzieży, nie zabrakło także ogromnego tortu. Na spotkanie do Akademii Rycerskiej przyjechali nie tylko członkowie TPD z regionu legnickiego, ale także prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, parlamentarzyści, dyrektorzy szkół, placówek wychowawczych, a także prezesi spółek miejskich. Zaproszenie na jubileusz przyjął także Roman Kowalczyk- dolnośląski Dolnośląski Kurator Oświaty. Podczas jubileuszu wręczono Medale dr. Henryka Jordana za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej; upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, Medale Pamiątkowe z okazji jubileuszu 100-lecia TPD przyznany przez Zarząd Główny TPD w Warszawie, złote i srebrne odznaki „Zasłużony działacz TPD” za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem, odznaki „Przyjaciel dziecka” TPD za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem z okazji jubileuszu 100-lecia TPD i Medal Wdzięczności Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD za okazywane dzieciom serce, pomoc i radość.
OSOBY ODZNACZONE I WYRÓŻNIONE  PODCZAS KONCERTU 15.11.2019

Medal dr. Henryka Jordana za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej; upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

 1. Janina Stasiak – wieloletni redaktor czasopisma „Nade wszystko dziecko”, Honorowy członek TPD

 2. Janina Bułyk – wieloletni prezes Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy

 3. Janusz Wawrzyszko – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy oraz Dolnośląskiej Komisji Rewizyjnej

Medal Pamiątkowy z okazji jubileuszu 100-lecia TPD przyznany przez Zarząd Główny TPD w Warszawie

 1. Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty

 2. Tadeusz Samborski – prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” w Legnicy

 3. Jerzy Stefaniak – Zastępca Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Wiceprzewodniczący Społecznej Rady Programowo-Doradczej przy Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy

 4. Jadwiga Kryglewska – Honorowy Członek TPD, wieloletni prezes Oddziału Miejskiego TPD w Lubinie

 5. Włodzimierz Szyposz – Honorowy Członek TPD, wieloletni Społeczny Okręgowy Rzecznik Praw Dziecka TPD w Legnicy

 6. Elżbieta Michalak – przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Złota odznaka „Zasłużony działacz TPD” za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem

 1. Alina Tarnawska – wiceprezes Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy oraz sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy

 2. Beata Kartowicz – wieloletnia przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół samochodowych w Legnicy, w której to szkole jest obecnie zastępcą dyrektora, członek Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy

 3. Rozalia Urbaniak – przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 16 w Legnicy

 4. Renata Szmuc – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Legnicy

 5. Adam Kobel – etatowy pracownik biura Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy i przewodniczący Koła przyjaciół dzieci przy tym biurze

 6. Dariusz Czekaj- wiceprezes zarządów Oddziałów Miejskiego i Okręgowego TPD w Legnicy, sekretarz Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD w Legnicy

 Srebrna odznaka „Zasłużony działacz TPD” za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem

 1. Dorota Anklewicz-Siczek– prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Legnicy, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu

 2. Bogusława Bobińska – wiceprezes Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy

 3. Dorota Jabłońska – wieloletni pracownik etatowy Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy, członek Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy

Odznaka „Przyjaciel dziecka” TPD za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem z okazji jubileuszu 100-lecia TPD

 1. Krzysztof Duszkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy

 2. Jan Serkies – Burmistrz Miasta Chojnowa

 3. Halina Elżbieta Knychalska – dyrektor Delegatury w Legnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 4. Bogumiła Słomczyńska – wieloletnia przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy, Radna Rady Miejskiej Legnicy

 5. Edward Dobosz – wieloletni dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, członek Kapituły Legnickiej Statuetki TPD „Nade wszystko dziecko”

 6. Lucyna Huzarska – dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy

 7. Beata Kwiecień – dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy

 8. Bożena Małek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

 9. Barbara Ryczek – dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy

 10. Renata Hyś – Kierownik Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy

 11. Elżbieta Palej – Społeczny Okręgowy Rzecznik Praw Dziecka TPD w Lubinie, członek Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy oraz Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD w Legnicy

 12. Izabela Król – inicjatorka i koordynatorka Ogólnopolskiej Akcji „Gwiazdor”

 13. Jolanta Hetmańczyk – wieloletni pracownik etatowy Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy

 14. Bożena Niesłuchowska-Pinkos- skarbnik zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy, dyrektor Niepublicznego Przedszkola Piastów w Legnicy

 15. Wiesława Chatała - Skarbnik Koła Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie

 16. Agnieszka Chrobak – przewodniczący Koła Przyjaciół Dzieci przy Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Legnicy

 17. Halina Jakubowska – wieloletnia przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy

 18. Marta Konopka – przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej w Bolkowie

 19. Anna Bałka-Kluwak – przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy

 20. Aleksandra Mazurkiewicz (dawniej Halikowska) – przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

 21. Renata Nicpoń – wieloletnia przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy

 22. Danuta Paczyńska –przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach

 23. Elżbieta Poparda –przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy

 24. Elżbieta Rakuzy –przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach

 25. Agnieszka Socha –przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy

 26. Agnieszka Stasiak –przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy

 27. Iwona Sukiennik –przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy

 28. Danuta Synowiec – wieloletnia przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Polkowicach

 29. Krzysztof Warych –przewodniczący Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie

 30. Robert Wójcicki –przewodniczący Koła Przyjaciół Dzieci przy I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

 31. Paweł Zadrożny –przewodniczący Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy,

 32. Irena Harewicz – wieloletni pracownik etatowy i sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy

 33. Irena Piskorowska – wieloletnia księgowa Oddziału TPD w Legnicy

 34. Aleksandra Błach – wieloletni pracownik etatowy Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy, sekretarz Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy

 35. Monika Krzyżanowska – wieloletni pracownik etatowy Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy

 36. Wojciech Kozłowski – wieloletni pracownik etatowy Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy

Odznaka „Przyjaciel Dziecka” za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem

 1. Adam Babuśka – Starosta Powiatu Legnickiego

 2. Paweł Piwko – Wójt Gminy Radwanice

 3. Agnieszka Kowol - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 4. Bogusław Graboń –prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 5. Janusz Hawryluk – dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

 6. Ryszard Lisiecki- zastępca dyrektora ds. Gospodarki Lokalami Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

 7. Ks. Tadeusz Dąbski – proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Prochowicach, Dziekan Dekanatu Prochowice

 8. Alicja Huzarska – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Andrzeja Krakowskiego w Legnicy

 9. Bogusława Zientek – pracownik Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej., członek Społecznej Rady Programowo-Doradczej przy Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy

 10. Adela Kurzydło – właściciel firmy Joy Team, wspomagająca wielokrotnie działania podejmowane przez Oddział TPD w Legnicy

 11. Jolanta Chomąt – pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

 12. Renata Hudyka – przewodniczący Koła Przyjaciół Dzieci przy II Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy

 13. Wioletta Małyniak – przewodniczący Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy

 14. Stanisław Tomczak – skarbnik Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy

Medal Wdzięczności Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD za okazywane dzieciom serce, pomoc i radość

 1. Marzena Machałek – poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

 2. Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnica

 3. Jadwiga Zienkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Legnica

 4. Janina Mazur – Wicestarosta Powiatu Legnickiego

 5. Stanisław Laskowski – Wicestarosta Powiatu Jaworskiego

 6. Rafał Miara - Wicestarosta Powiatu Złotoryjskiego

 7. Alicja Sielicka – Burmistrz Prochowic

 8. Tadeusz Kielan – Wójt Gminy Lubin

 9. Aleksander Kostuń- Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego, Wiceprzewodniczący Społecznej Rady Programowo-Doradczej przy Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy

 10. Elżbieta Stępień –posłanka na Sejm RP VIII kadencji

 11. Dorota Purgal - wieloletni Zastępca Prezydenta Miasta Legnica

 12. Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka przez 2 kadencje, Kanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu

 13. nadbrygadier Adam Konieczny - Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

 14. Bogusława Kulińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 15. doc. dr Ryszard Pękała – rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

 16. dr Helena Babiuch –Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 17. prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko – wiceprezes Zarządu Głównego TPD w Warszawie

 18. Zygmunt Nowaczyk – członek Prezydium Zarządu Głównego TPD w Warszawie

 19. Henryk Zabrocki – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie, Członek Zarządu Głównego TPD w Warszawie

 20. Bp Stefan Cichy – Biskup Senior Diecezji Legnickiej

 21. Ks. Jan Mateusz Gacek - proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy

 22. Ks. Jarosław Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej

 23. Ks. Paweł Adres – wikariusz parafii pw. Św. Jacka w Legnicy

 24. s. Damiana – Bożena Kowalczyk – katechetka w Szkole Podstawowej nr 18 w Legnicy, laureatka Legnickiej Statuetki TPD „Nade wszystko dziecko”

 25. Witold Lech Idczak – wiceprezes Zarządu Kolei Dolnośląskich S.A.

 26. Zbigniew Ładziński – prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu

 27. Grażyna Laurowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy

 28. Paweł Filipiak – przewodniczący Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 29. Zbigniew Mróz – prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

 30. Zdzisław Bakinowski – prezes Zarządu MPK Sp. z o.o. w Legnicy

 31. dr Janusz Prus – prezes Zarządu PPH VITBIS SP. Z O. O.
 32. Józef Baściuk – prezes Zarządu Ośrodka Sportów Łuczniczych „Strzelec” w Legnicy
 33. Dawid Stefanik – prezes Zarządu Stowarzyszenia Legnica Aktywnie i Kreatywnie - LAiK

 34. Jacek Kamola – właściciel Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMPOL, Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy

 35. Mieczysław Koza – właściciel firmy Decart w Legnicy

 36. Sławomir Mateja – dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy

 37. Iwona Gorczyca – Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy

 38. Paweł Gorczyca – dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Złotoryi

 39. Radio Plus Legnica – Stanisław Obertaniec

 40. Piotr Krzyżanowski – fotoreporter „Gazety Wrocławskiej”

 41. Lilla Sadowska – redaktor naczelny portalu informacyjnego lca.pl

 42. Marian Kobzda – Członek Honorowy TPD

 43. Tadeusz Podwiński – emerytowany nauczyciel, były legnicki kurator oświaty, wicewojewoda legnicki

 44. Danuta Jełowicka - przewodnicząca Koła Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie

 45. Jolanta Jucewicz – dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy, prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Legnicy, członek Zarządu Głównego tego stowarzyszenia

 46. Jan Kłeczek- przewodniczący Koła Przyjaciół Dzieci „Razem naj” w Jaworze, członek zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy i członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD w Legnicy

 1. Agata Ornowicz –przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 18 w Legnicy

 1. Marcin Simon – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworze

 2. Beata Skwarek – wykładowca, wieloletnia przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy PWSZ im. Witelona w Legnicy

 3. Anna Gruszka – wieloletni pracownik etatowy i członek Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy, gdzie pełniła funkcje m.in. sekretarza i skarbnika

 4. Elżbieta Kozak –wieloletni pracownik biura Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy, członek Kapituły Legnickiej Statuetki TPD „Nade wszystko dziecko”

 5. Olga Stępień – przewodnicząca Koła Przyjaciół dzieci przy Szkole Podstawowej w SiedlcachReklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54