Solidarność

  • SŁUCHAJ ONLINE
Większe nakłady na bezpieczeństwo Legnicy i powiatu


W legnickim ratuszu odbyło się (9 grudnia) posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta i Powiatu Legnickiego. Przewodniczyli prezydent Tadeusz Krzakowski i starosta Adam Babuśka. Stan bezpieczeństwa publicznego w 2019 r. oceniono jako dobry. Komisja przyjęła sprawozdania z działalności instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców i porządek publiczny. Przyjęto też stanowisko pozytywnie opiniujące pracę policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Zaopiniowano projekty budżetu miasta i powiatu przygotowane na przyszły rok w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu. Dotyczy on przestępczości, zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, pomocy społecznej, infrastruktury drogowej i komunalnej. Wydatki na te cele, zawarte w projekcie budżetu Legnicy zaplanowanego na rok 2020, są o 14,5 mln zł wyższe od tegorocznego planu i wyniosą ponad 15 proc. przyszłego budżetu miasta. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Rady Miejskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i prokuratury.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54