apps

  • SŁUCHAJ ONLINE
Przed nami sesja rady miejskiej


Sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 24 lutego (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8).

Bezpośrednie transmisje z obrad oraz ich zapisy archiwalne dostępne są na internetowej stronie miasta: www.legnica.eu/dla mieszkańca/transmisje z sesji Rady Miejskiej/ BIP - transmisja na żywo lub transmisje archiwalne.

            Planowany porządek obrad:

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.      Informacja o pracy rady w okresie między sesjami.

3.      Raport z działalności prezydenta miasta Legnicy.

4.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 .

5.      Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy w 2019 roku.

6.      Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Legnica w 2019 r.

7.      Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 wchodzącej w skład Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy poprzez zmianę siedziby.

8.      Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy poprzez zmianę siedziby.

9.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2020 r.

10.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej.

11.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy.

12.  Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych na pomnikach przyrody na terenie miasta Legnicy.

13.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

14.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.

15.  Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2020.

16.  Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

17.  Komunikaty i sprawy różne.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54