• SŁUCHAJ ONLINE
Zapisz dziecko do przedszkola. Nabór od 6 marca w Legnicy
Reklama


Reklama


W Legnicy rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020/2021 potrwa od 6 do 27 marca w formie elektronicznej. Ogłoszenie wyników – 17 kwietnia.  Jeśli dzieci mają kontynuować pobyt w placówce przez kolejny rok szkolny, rodzice od 28 lutego do 5 marca składają w tej sprawie deklarację.  Legniczanie mogą przez internet dokonać wyboru placówki i wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonego przez miasto.   W Legnicy działa 17 przedszkoli publicznych i oddziały przedszkolne w czterech szkołach podstawowych. Można wybrać maksymalnie trzy placówki – w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą zapisać swoje dziecko osobiście w najbardziej preferowanym przedszkolu lub szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny. Mówi Halina Gawin- Majewska, dyr. wydz. oświaty legnickiego urzędu miasta. 


Na pierwszym etapie naboru będą stosowane kryteria ustawowe, tj. wielodzietność rodziny kandydata, jego niepełnosprawność, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, a także rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie dziecka czy objęcie kandydata pieczą zastępczą.  W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dzieci przyjmowane są na podstawie sześciu kryteriów, określonych w uchwale Nr XVI/230/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 stycznia 2020 r. Najwyżej punktowane jest kryterium nr 1, czyli wskazanie Legnicy jako miejsca zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko. Za spełnienie tego kryterium można uzyskać 32 punkty. Drugie kryterium wysoko punktowane (16 pkt.) dotyczy sytuacji, w której obydwoje rodzice są pracujący albo studiujący w trybie dziennym. Osiem punktów otrzyma kandydat posiadający obowiązkowe szczepienia lub długotrwałe odroczenie ich wykonania, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Szczegółowe informacje, dotyczące elektronicznego naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta www.portal.legnica.eu w zakładce „Dla mieszkańca” – Edukacja – Rekrutacja oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego. Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają wszystkie legnickie przedszkola publiczne oraz szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Z danych demograficznych wynika, że opieką przedszkolną od września 2020 r. należy objąć 3.586 dzieci urodzonych w latach 2014-2017. Warto przy tym przypomnieć, że w ostatnich latach wskaźnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym w naszym mieście kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, a w bieżącym roku szkolnym wynosi 101,02 proc. Zapewnienie wychowania przedszkolnego jest obowiązkiem gminy. W 2019 r. na realizację tego zadania nasze miasto wydało ponad 42 mln 100 tys. zł.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54