• SŁUCHAJ ONLINE
Rekrutacja do miejskich przedszkoli. Ułatwienia dla rodziców
W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym Urząd Miasta wprowadza dodatkowe rozwiązania w rekrutacji  dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  które mają na celu ułatwić rodzicom postępowanie i zapobiec dodatkowemu ich przemieszczaniu się.  

Nadal wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można składać do 27 marca 2020 r. W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące trwającej rekrutacji informujemy, że obecnie terminy  postępowania rekrutacyjnego nie ulegają zmianie.

Mając na uwadze trudności, związane ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w załączniku nr 1 do  uchwały nr XVI/230/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 stycznia 2020 r., dopuszcza się możliwość złożenia oświadczeń o późniejszym dostarczeniu obowiązkowych dokumentów. Dotyczy to: zaświadczeń  o zatrudnieniu, zaświadczeń od lekarza o odbyciu obowiązkowych szczepień, zaświadczeń ze szkoły o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki, w której o przyjęcie ubiega się kandydat.

Ponadto mogą Państwo skorzystać z dwóch form składania wniosków:

1)      Wysłanie skanu lub zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek/szkół  dostępne są  na stronach przedszkoli/szkół lub na stronie Urzędu Miasta Legnicy - portal.legnica.eu. Po ustaniu zagrożenia epidemicznego oryginały dokumentów należy dostarczyć do przedszkola.

2)      Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do przedszkoli wystawione są skrzynki, do których rodzice mogą wrzucać wnioski w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentów w przedszkolu (w skrzynce) rodzice otrzymają pocztą elektroniczną. Przy skrzynkach podawczych dostępne będą również druki wniosków do wypełnienia. Przy wyborze tej formy złożenia wniosku niezbędne jest wpisanie w nim  adresu e-mail.

W przypadku wprowadzenia zmian, dotyczących procedur rekrutacyjnych, będą Państwo na bieżąco informowani. Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54