• SŁUCHAJ ONLINE
Program Rozwój Lokalny. Wydłużony termin naboru wniosków
Reklama


Reklama


 

Legnica uczestniczy w zorganizowanym przez m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej programie „Rozwój Lokalny”. Jesteśmy w gronie 54 miast, które mogą otrzymać znaczące wsparcie finansowe. W związku z zagrożeniem epidemicznym operator tego programu podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 30 października 2020 roku. Nie wykluczono możliwości podjęcia dalszych kroków, zapewniających miastom warunków niezbędnych do rzetelnego przygotowania wniosków aplikacyjnych.
            Przypomnijmy. W styczniu br. legnicki wniosek został wysoko oceniony i wybrano go spośród 213 projektów do II etapu programu Rozwój Lokalny. Obecnie konkuruje w grupie 54 polskich miast. Do finału ostatecznie trafi ok. 15 miast. Legnica stara się o środki finansowe m.in. na podniesienie standardów życia mieszkańców, ochronę jakości powietrza, rewitalizację obszarów zielonych i inteligentne zarządzanie miastem.

            Program projektów rozwojowych jest finansowany kwotą 102 mln euro ze środków Funduszy norweskich i funduszy EOG (specjalna pula środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim na lata 2014–2021). Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą w 85 proc. z tych funduszy, a 15 proc. stanowi wkład z budżetu państwa.

W II etapie programu wybrane miasta, w tym Legnica, przygotowują kompletne propozycje projektów (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego), które powalczą o granty, przy kompleksowym wsparciu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz ekspertów Związku Miast Polskich.

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54