• SŁUCHAJ ONLINE
Więcej pieniędzy na inwestycje w Legnicy
Reklama


Reklama


Dzięki zmianom Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Legnicy na rok 2020 będą dodatkowe pieniądze m.in. na palmiarnię, ul. Szczytnicką,  przedszkole nr 12  i basen Bąbelek. Uchwały w tej sprawie na wniosek prezydenta Tadeusza Krzakowskiego przyjęła jednogłośnie Rada Miejska Legnicy.   W budżecie dotyczącym tegorocznych inwestycji, związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę 500 tys. zł nakłady na rewitalizację zespołu zabytkowego palmiarni, stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej. Pieniądze te będą wykorzystane na renowację istniejących obiektów. 5 mln 287 tys. zł, pochodzące z budowy trzeciego etapu zbiorczej drogi południowej od alei Rzeczypospolitej do Sikorskiego, zasili przebudowę ulic Bydgoskiej i Szczytnickiej, w tym etapu III ul. Szczytnickiej, obejmującym rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej na odcinku od ul. Bydgoskiej do Pątnowskiej. Umożliwi to szybsze zakończenie prac i oddanie do użytku ulicy Szczytnickiej, dające najdogodniejsze połączenie i zwiększające dostępność komunikacyjną terenów przyległych. W Miejskim Przedszkolu nr 12 przy ul. Plutona 13 o 250 tys. zł zwiększą się nakłady na przebudowę i rozbudowę pomieszczeń sanitarnych oraz przebudowę sali gimnastycznej i jej adaptację na salę wychowania przedszkolnego. Wykonana też będzie nowa instalacja elektryczna, co poprawi efektywność energetyczną. Zwiększy się też ilość miejsc w tym przedszkolu. Zwiększą się nakłady w wysokości 125 tys. zł na przebudowę basenu krytego „Bąbelek” przy ul. Mazowieckiej 3, przeznaczone na wykonanie dokumentacji. Przebudowa tego basenu jest niezbędna. Zastosowane tam będą proekologiczne rozwiązania technologiczne, oszczędzające zużycie wody oraz energii cieplnej i elektrycznej. Obniży to też koszty użytkowania. Zmniejszone zostały planowane dochody miasta o kwotę ok. 2 mln 55 tys. 39 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o taką samą kwotę wydatków. Zmniejszenie dochodów i wydatków związane jest z decyzją Ministra Finansów o obniżeniu subwencji oświatowej, pochodzącej z budżetu państwa.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54