• SŁUCHAJ ONLINE
Skorzystaj z dodatkowych narzędzi w uzyskaniu darmowej pomocy prawnej
W Legnicy mamy dodatkową możliwość (oprócz telefonicznej i mailowej) umówienia się z prawnikiem w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Możemy to zrobić na stronie: http://um.bip.legnica.eu/uml/nieodplatna-pomoc-prawn

Obecnie pomoc prawna jest udzielana zdalnie (telefonicznie czy mailowo). Jest to związane z zaleceniem Ministra Sprawiedliwości o zwieszeniu porad udzielanych osobiście w związku z koronawirusem.

Sprawozdanie z działalności NPP w pierwszym kwartale tego roku

W I kwartale 2020 roku w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przyjęto 349 beneficjentów, którzy potrzebowali pomocy z następujących dziedzin prawa:

- rodzinnego – 59 porad, pracy – 18, cywilnego – 187, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej – 26, administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego – 17, podatkowego – 4, karnego – 33.

Świadczący nieodpłatną pomoc prawną (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) w 223 przypadkach wskazali osobie uprawnionej sposób rozwiązania jej problemu prawnego. W 237 przypadkach poinformowali o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na beneficjencie obowiązkach.

Średnio na przekazanie informacji prawnych beneficjentowi poświęcono 2 godziny. Najczęściej z pomocy prawnej korzystały osoby w przedziale wieku pomiędzy 65 a 75 lat. Częściej z pomocy prawnej korzystały kobiety.

W 2019 roku, aby zagwarantować ciągłość realizacji zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawarto umowy ze wskazanymi przez izby zawodowe radcami prawnymi oraz adwokatami. Zawarto również umowę z organizacją pożytku publicznego, wyłonioną w otwartym konkursie ofert. Nowe podmioty rozpoczęły swoją pracę od stycznia 2020 r.

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54