Solidarność

  • SŁUCHAJ ONLINE
Legnicka uczelnia ma nowego rektora


Uczelniane Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wybrało Rektora Uczelni na kadencję 2020 - 2024. Kolegium powołało na stanowisko Rektora dra hab. Andrzeja Panasiuka. Kadencja nowego Rektora rozpocznie się 1 września 2020 roku. Doktor habilitowany Andrzej Panasiuk specjalizuje się w naukach prawnych, jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2007-2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. legislacji i telekomunikacji, pełnił również funkcję wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie jest wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W czasie swojej kariery zawodowej Andrzej Panasiuk pracował między innymi w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Urzędzie Zamówień Publicznych (wiceprezes), Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższej Izbie Kontroli (dyrektor delegatury) i Ministerstwie Infrastruktury. Był także ekspertem w pracach grupy roboczej ds. międzynarodowego prawa handlowego przy ONZ, konsultantem Banku Światowego i EBOR, ekspertem w grupie roboczej INTOSAI. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika "Prawo Zamówień Publicznych", "Kontroli Państwowej" oraz członkiem Rady Programowej miesięcznika "Przetargi Publiczne".  W swoim dorobku naukowym Andrzej Panasiuk ma wiele publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego, w tym prawa zamówień publicznych.

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54