apps

  • SŁUCHAJ ONLINE
Ta matura przejdzie do historii


Ten dzień przejdzie do historii. Rusza dziś matura w dobie koronawirusa. Opóźniona o miesiąc i przy zaostrzonym reżimie sanitarnym. Z dezynfekcją i maseczkami na wejściu. Szkoły zostały przygotowane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. W Legnicy do matury może przystąpić łącznie 1072 absolwentów legnickich szkół ponadpodstawowych. Pośród abiturientów jest 613 licealistów, w tym 73 absolwentów niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 459 uczniów techników. O godz. 9.00 uczniowie przystąpią do obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego. Mówi Iwona Gorczyca, dyr. VII LO w Legnicy


  Jutro (wtorek, 9 czerwca) przed uczniami egzamin z matematyki, a w środę - język angielski. Kolejne egzaminy odbędą się dopiero w poniedziałek 15 czerwca i zakończą 29 czerwca.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów z przedmiotów pisemnych na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz do przynajmniej jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może dodatkowo wybrać maksymalnie pięć innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Wielu uczniów korzysta z takiej możliwości, gdyż wyniki uzyskane na maturze będą brane pod uwagę przy rekrutacji na studia. W roku szkolnym 2019/2020 egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie przeprowadzony tylko w formie pisemnej. W tym roku odstąpiono bowiem od przeprowadzania egzaminów ustnych.

Sesja poprawkowa tegorocznej matury zostanie przeprowadzona 8 września (wtorek) o godz.14.00, a na wyniki zdający będą musieli poczekać do 30 września. Szkoły zostały przygotowane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54