• SŁUCHAJ ONLINE
Pożegnaliśmy Zygmunta Urbana FOTO
Reklama


Reklama


Był wieniec i delegat Pana Wojewody, legnickie parlamentarzystki, ale przede wszystkim liczni przyjaciele. Odżyło wspomnienie spotkań w stanie wojennym przy ulicy Rzemieślniczej 2. Kto bywał, ten wie. Stawiliśmy się w jak do apelu, by pożegnać Zygmunta. I choć część z nas już po drugiej stronie, czuję, że w tej kaplicy byliśmy jednak w komplecie. Dziękujemy Ci Marianie za piękne kazanie i za to, że jesteś z nami - jak wtedy - do końca. A Zygmunt..? -nie wszystek umarł, zostawił w nas swój ślad, bo my wszyscy trochę z Niego…

 

Droga Pani Marysiu i pozostali członkowie Rodziny Zygmunta!

 

Przewielebni Księża!

 

Szanowni Państwo!

 

 

 

Przyjaciele śp. Zygmunta Urbana poprosili mnie, abym pożegnał Go w ich imieniu. Dziękuję za ten przywilej. Jest to bowiem dla mnie zaszczyt, że mogę pożegnać osobę, którą zawsze podziwiałem, którą słusznie nazywa się Ojcem Prawicy Legnickiej.

 

Prof. Romuald Szeremietiew – Przyjaciel Zygmunta powiedział w październiku ub. roku po spotkaniu z poważnie chorym Zygmuntem, że widać w nim wielkość. Miał on rację. Dla mnie była ona widoczna od początku naszej znajomości, czyli od połowy lat 80-tych ub. wieku.

 

Wtedy panowała u nas jeszcze komuna. Dostęp do prawdy był utrudniony. Zygmunt starał się ten dostęp ułatwić i wychodziło mu to znakomicie. W tym celu podejmował liczne działania, np. w latach 1987-1988 zorganizował cykl spotkań z prof. Łukaszem Czumą – wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, znanym działaczem opozycji antykomunistycznej, który przyjeżdżał do Legnicy raz w miesiącu na dwa dni – sobotę i niedzielę, aby głosić wykłady z zakresu ekonomii politycznej i katolickiej nauki społecznej dla zamkniętego grona osób zaproszonych przez Zygmunta.

 

Był też wspaniałym wychowawcą młodzieży. Znany pisarz Stanisław Srokowski tak pisał 11 marca 1968 r. o Zygmuncie: „Zbiera potajemnie młodzież i w podziemiu opowiada jej jak należy walczyć o prawdę. Prawda staje się najważniejszą kategorią życia zbiorowego. Często rozmawiam z Zygmuntem o Polsce, wolności, prawdzie, Kościele, religii, Bogu. […] Zygmunt namawia mnie, bym tworzył tajne kółka młodzieżowe pod pretekstem samokształcenia”. A 3 maja 1969 r. pisał tak: „Zygmunt Urban powiedział mi, że urządza gdzieś w terenie, w konspiracji, Święto 3 Maja dla młodzieży. Ma swoją sekretną grupę i spotyka się z nią. […] Podziwiam Zygmunta. Jest postacią heroiczną. Robi to, co uważa za słuszne. A dzisiaj to heroizm. Ma dar organizacyjny”.

 

Zygmunt kształtował charaktery, poglądy oraz postawy młodzieży i dorosłych. Rozmawiał, podsuwał lektury, organizował dyskusje. Wspomniany już Romuald Szeremietiew uważa, że najważniejszą zasługą Zygmunta był podjęty przez niego trud odbudowywania polskiej elity, która została zniszczona przez naszych wrogów, Sowietów i Niemców w czasie II Wojny Światowej, a przez Sowietów także po tej wojnie. Tej odbudowie elity, poprzez doskonalenie duchowe i działalność formacyjną, służyło założone przez Zygmunta wraz z kilkoma innymi osobami w kwietniu 1990 r. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90. Był on członkiem Kapituły tego Duszpasterstwa i dopóki zdrowie mu pozwalało mocno angażował się w jego prace. A dodać warto, że dotychczas odbyło się w nim 325 spotkań wykładowych.

 

Zygmunt wydał też własnym nakładem finansowym kilka publikacji, w tym „ABC katolickiej nauki społecznej” ks. Władysława Piwowarskiego.

 

Działania Zygmunta – przytoczone przeze mnie w ogromnym zarysie – przynosiły duże efekty. Wiele osób przyznaje, że to co osiągnęły – w tym stanowiska i tytuły – to zasługa działań, które kiedyś zaczynał Zygmunt.

 

Żegnając Cię Zygmuncie dziękujemy Ci za wszystko. Przede wszystkim za to, że dzięki Tobie tak wiele osób poznało prawdę, dowiedziało się co to jest Wiara, co to jest Honor i czym jest Ojczyzna. Żegnamy Cię ze smutkiem, ze łzą w oku, ale ze spokojem. Bo wiemy, że śmierć trzeba zaakceptować i ufamy, że spotkamy się znowu. Po drugiej stronie, u Pana Boga. Gdzie będziemy żyć wiecznie.

 

Polecajmy duszę śp. Zygmunta Urbana Panu Bogu i miejmy Go w modlitewnej pamięci.

 

 

 

Stanisław Andrzej Potycz – tekst wystąpienia wygłoszonego podczas pogrzebu śp. Zygmunta Urbana (10.07.2020)

 

 

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54