• SŁUCHAJ ONLINE
Pierwsza po wakacjach sesja Rady Miejskiej Legnica 28 września


 

 

Najbliższa sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 27 września o godz. 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8.

 

Obrady będą prowadzone przy zachowaniu reżimów sanitarnych. Sesję można obejrzeć na żywo poprzez transmisję na stronie internetowej urzędu www.legnica.eu w zakładce Rada Miejska - Sesje.

 

Zaplanowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

 4. Zarządzenie Nr 411/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

 5. Informacja o wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy w 2019 r.

 6. Projekt uchwały zmieniający Statut Legnicy.

 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 10 lat w drodze bezprzetargowej.

 9. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Legnicy na rok 2020/2021.

 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnicy.

 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Chojnowską, Lotniczą i Żołnierską w Legnicy.

 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Legnicy u zbiegu ulic Leszczyńskiej, Bydgoskiej i Szczecińskiej oraz rzeki Czarnej Wody.

 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na terenie położonym przy ul. płk. Karola Myrka w Legnicy.

 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy.

 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 – 2024” Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy.

 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy.

 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnicę.

 18. Rozpatrzenie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7.08.2020 r.

 19. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

 20. Komunikaty i sprawy różne.

 

 

 

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
plus@legnica.fm

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
serwis@legnica.fm
radio@legnica.fm
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
reklama@legnica.fm

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
antena@legnica.fm

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

drogi@legnica.fm

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

kultura@legnica.fm


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Sekretariat
 • tel. (76) 856-08-18
 • fax. (76) 856-06-66
 • plus@legnica.fm
 • Serwis/informacje
 • tel. (76) 856-08-88
 • serwis@legnica.fm
 • radio@legnica.fm
 • Reklama
 • tel. (76) 856-07-77
 • tel. (76) 856-06-28
 • reklama@legnica.fm
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Antena
 • tel. (76) 852-53-54
 • antena@legnica.fm
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia wydarzeń kulturalnych
 • kultura@legnica.fm