• SŁUCHAJ ONLINE
Zamiast wyrzucać odpady gdzie popadnie, oddaj je do PSZOK


Z raportów straży miejskiej dotyczących kontrolowania porządków w Legnicy wynika, że nie jest z tym najlepiej. Powstają dzikie wysypiska, w wielu rejonach miasta. Wiele śmieci komunalnych wyrzucanych jest na pasach zieleni, placach. A do pojemników np. na papier trafiają zużyte części samochodowe. Wiele z tych odpadów zamiast wyrzucać gdzie popadnie  oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).  

Dzikie wysypiska powstały miedzy innymi przy ul. Inwalidów, Sygnałowej, Boiskowej. Przy pojemnikach na ul. Tarnopolskiej ktoś wyrzucił odpady samochodowe i gabarytowe.    Takich przypadków jest znacznie więcej.

Dzikie wysypiska są plagą nie tylko w naszym mieście. Każdego roku wydajemy na ich likwidację setki tysięcy złotych. Usuwamy ponad sześćset ton nielegalnych śmieci rocznie. Pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z prawem, zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł.

Wiele odpadów można bezpłatnie dostarczyć do PSZOK..

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmują bezpłatnie odpady od mieszkańców Legnicy:

- przy ul. Rzeszotarskiej 1

 • poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 17.00,
 • wtorek, środę i piątek od godz. 8.00 do 16.00,
 • sobota od godz. 7.00 do godz. 15.00;

 

- przy ul. Nowodworskiej 48 

 • poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 19.00,
 • wtorek, środę i piątek od godz. 8.00 do 17.00,
 • sobota od godz. 7.00 do godz. 16.00. 

W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny, niżej wymienione odpady:

 •  
 •  
 • tworzywa sztuczne,
 •  
 • opakowania wielomateriałowe,
 • komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 •  
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,2 Mg/mieszkańca/rok kalendarzowy,
 • zużyte opony,
 • odzież i tekstylia,
 • gleba i ziemia w tym kamienie,
 •  
 • inne odpady problemowe.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • części samochodowe (w tym szyby samochodowe),
 • odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
 • padłe zwierzęta.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję ilości odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Legnicy do punktów.

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54