• SŁUCHAJ ONLINE
26 kwietnia odbędzie się sesja Rady Miejskiej Legnicy online


Sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 26 kwietnia  w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8. Początek o godz.10.00. Poprowadzi ją  zdalnie przewodniczący Rady. W takim samym trybie, uczestniczyć w sesji będą radni. Posiedzenie odbędzie się bez udziału publiczności oraz mediów. Sesję można obejrzeć na żywo na stronie internetowej urzędu www.legnica.eu w zakładce Rada Miejska - Sesje.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

4. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku – (druk – XXX/1).

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku – (druk – XXX/2).

6. Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Statut Legnicy – (druk – 1/XXX).

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego na południe od ul. Gniewomierskiej – (druk – 2/XXX).

8. Projekt w sprawie nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy – (druk – 3/XXX).

9. Projekt uchwały w sprawie zniesienia i nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy – (druk – 4/XXX).

10. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Legnicy” w roku 2021 – (druk – 5/XXX).

11. Projekt uchwały w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2021 – (druk – 6/XXX).

12. Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Legnicy” w roku 2021 – (druk 7/XXX).

13. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie miasta Legnicy w roku 2021 – (druk – 8/XXX).

14. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

15. Komunikaty i sprawy różne.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54