• SŁUCHAJ ONLINE
Stanisław Obertaniec Honorowym Obywatelem Legnicy! (FOTO, FILM)
Reklama


Reklama


Wyjątkowi ludzie z wyjątkowymi nagrodami. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Legnicy, która odbyła się dziś (20.09.) w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej Stanisław Obertaniec, dyrektor Radia Plus Legnica otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Legnicy. 

0:00
0:00
Stanisław Obertaniec Honorowym Obywatelem Legnicy

- Nie ukrywam, że cieszy mnie ta nagroda, bo nie było wokół niej kontrowersji. Była jakaś  zgodność,wiele osób potrafiło się wznieść ponad bieżące podziały i dostrzec istotę mojej działalności. Dziękuję wszystkim za to - mówił Honorowy Obywatel Legnicy, Stanisław Obertaniec.  

  Czujemy się dumni z naszego taty i dziadka - mówili najbliżsi Stanisława Obertańca.
Stanisław Obertaniec- senator I kadencji, dziennikarz, radiowiec, człowiek od początku związany z "Solidarnością".  W stanie wojennym był  internowany  (od 13 grudnia 1981 do 29 kwietnia 1982) i represjonowany. W latach 80. działał w podziemiu. Za zorganizowanie  w  przychodni zdrowia protestu  przeciwko  delegalizacji ,,Solidarności" został zwolniony  dyscyplinarnie  z pracy  i  był nękany przez SB.  Jest także współzałożycielem Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności. W 2013 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej.  Posiada przyznany status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych.    Prywatnie - mąż, ojciec 4.  dzieci i dziadek 12. wnucząt. Uwielbia  jeździć na nartach, spacerować po górach i spędzać czas z wnukami.  Razem z żoną Anną przez wiele lat śpiewał w legnickim chórze Madrygał.   


  

 

  

  

Uzasadnienie do wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Legnicy odczytał podczas sesji Zbigniew Rogalski, przewodniczący Komisji Kapituły i Statutu:
 
              "Pan Stanisław Obertaniec urodził się 01. 04. 1948 r.  w Ulesiu, pochodzi z zasłużonej rodziny legnickich nauczycieli. Jego rodzice Maria i Władysław -walczyli w szeregach  Armii Krajowej.
         Stanisław Obertaniec należy do osób, które już w latach sześćdziesiątych XX w. włączyły się do walki o przekształcenie Polski w kraj demokratyczny. Uczestniczył w wydarzeniach Marca 1968, a w latach 70-tych był kurierem i kolporterem nielegalnych wydawnictw. W latach 1980-1981 był współzałożycielem i jednym z przywódców regionalnej NSZZ „Solidarność” służby zdrowia. W związku z tą działalnością został internowany (1981-1982), zwolniony z pracy i wielokrotnie represjonowany. Należał do czołówki podziemia “S” w Zagłębiu Miedziowym.
           Jako senator I kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczył w procesie transformacji ustrojowej, pracując w Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz w Komisji Spraw Zagranicznych.
          Również w III RP, po zakończeniu kadencji w parlamencie, był aktywny na polu społecznym. 18.12.1991 r. z powodzeniem uruchomił pierwsze w historii Legnicy radio nadające stały program lokalny. Założone przez niego diecezjalne Radio Plus Legnica (do 1998 r. działające pod nazwą Radio eL-Legnica) to medium od trzydziestu lat skupiające uwagę na sprawach lokalnych, społecznych i religijnych. Na antenie tej bliskiej legniczanom stacji, są omawiane przede wszystkim nasze lokalne sprawy. Mieszkańcy są zapoznawani z wydarzeniami i polityką  władz miasta. Na antenie słuchacze mogą zadawać pytania jego włodarzom. Radio jest więc elementem rozwoju legnickiego społeczeństwa obywatelskiego. Na  radiowej stronie internetowej są utrwalane i dostępne ważne wydarzenia,  emitowane na antenie stacji. Radio realizuje też, z pożytkiem dla społeczeństwa,  społeczno- religijną misję Kościoła.
       Jeszcze w ramach poprzedniego ustroju, w PRL, działając w krajowych strukturach podziemnej Solidarności p. Stanisław Obertaniec podjął działania na rzecz Legnicy. W roku 1988, współpracując z dr. Pawłem Jurosem, dr Dorotą Czudowską  i uzyskując poparcie prof. Zofii Kuratowskiej- pozyskał dla Legnicy od Społecznej Fundacji Solidarność 450 000 dolarów na zakup sprzętu medycznego dla projektowanej przez to środowisko placówki medycznej nowego typu. W latach 1989-1998 Stanisław Obertaniec stał na czele Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej. Dzięki. funduszom i wysiłkowi wielu  osób  w 1992 roku powstała w Legnicy długo nie mająca swego odpowiednika w naszym regionie i Polsce, najnowocześniejsza jednostka medyczna ukierunkowana na skryning raka piersi. Udzielono w niej pomocy tysiącom kobiet z Legnicy i Zagłębia Miedziowego.
    W roku 2003 Stanisław Obertaniec  był współzałożycielem Fundacji Pawła Jurosa, której jest wiceprezesem. Fundacja prowadzi działalność społeczną.
Nasz kandydat posiada czworo dzieci i dwanaścioro wnuków."  

0:00
0:00
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji nr 342021 20092021r    Podczas uroczystej sesji  wręczono także Nagrody Miasta. Po 10 tys. zł na swoją działalność statutową otrzymały dwie  instytucje: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy  i Pogotowie Ratunkowe w Legnicy.  

Anna Płotnicka- Mieloch, dyr. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy:


Joanna Bronowicka, dyr. Pogotowia Ratunkowego w Legnicy:
 Odznaki „Zasłużonego dla Legnicy” otrzymali:

        1.   710. Drużyna Wędrownicza „Kedyw” im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Legnicy - zgłoszona przez grupę radnych,
        2.   Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej - zgłoszone przez grupę radnych,
        3.  Chodorowski Tadeusz - zgłoszony przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego”,
        4.   Collins Grzegorz - zgłoszony przez Stowarzyszenie Blisko,
        5.   Collins Rafał - zgłoszony przez Stowarzyszenie Blisko,
        6.   Dadełło Andrzej - zgłoszony przez Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego,
        7.   Gołębiowska Ewa – zgłoszona przez grupę radnych, odznaka przyznana pośmiertnie,
        8.   Gracz Mieczysław – zgłoszony przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej,
        9.   Izbiński Bartłomiej – zgłoszony przez Klub Szachowy „Miedź” w Legnicy,
       10.   Janus Jan ojciec Franciszkanin OFMConv – zgłoszony przez Akcję Katolicką Parafialny Oddział przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy, poparty przez mieszkańców Legnicy,
      11.  Madera Medard – zgłoszony przez Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów,
      12.  Ośrodek Kibice Razem Miedź Legnica - zgłoszony przez grupę radnych,
      13.  Piaskowski Roger - zgłoszony przez Klub Radnych KO,
      14.  Pilch Rafał - zgłoszony przez Klub Radnych KO,
      15.  Rogala Maria – zgłoszona przez Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
      16.  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy- zgłoszone przez Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego,
      17.  Wojtasik-Seredyszyn Łucja – zgłoszona przez Stowarzyszenie Pamięć i Dialog,
      18.  Wolak Paweł – zgłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej,
      19.  Zieliński Łukasz – zgłoszony przez Klub Radnych KO,
      20.  Zieliński Władysław – zgłoszony przez Cech Rzemiosł Różnych.

W trakcie uroczystej sesji miała również miejsce ceremonia wręczenia druhowi Arturowi Torbińskiemu Brązowego Krzyża za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego (nadany na wniosek Komendanta Hufca ZHP harcmistrza Sławomira Wasia).

 


Zobacz także:
Obertaniec: Zrozumiałem, że to poważne wyróżnienie

Dziś uroczysta sesja Rady Miejskiej Legnicy

W poniedziałek Dyrektor Radia Plus Legnica Honorowym Obywatelem Legnicy

Dyrektor Radia Plus Legnica Honorowym Obywatelem LegnicyReklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54