• SŁUCHAJ ONLINE
W poniedziałek uroczysta sesja Rady Miejskiej Legnicy
Reklama


Reklama


Uroczysta sesja Rady Miejskiej Legnicy, podczas której zostaną wręczone wyróżnienia przyznane przez radę w roku 2023 odbędzie się 12 czerwca o godz. 16. 00 w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy.

Porządek uroczystej sesji:
1. Wręczenie „Nagród Miasta Legnicy” w roku 2023.
2. Wręczenie odznak „Zasłużony dla Legnicy” w roku 2023.

LAUREACI NAGRODY MIASTA LEGNICY

Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy został powołany w 1992 r. Placówka mieści się przy ul. Andersa i jest kierowana od początku przez Dorotę Czudowską. Misją ośrodka jest obniżanie zachorowalności i wydłużanie życia chorym na nowotwory. W placówce jest zarejestrowanych ponad 99 tys. pacjentów.  W czasie 31 lat pracy w ośrodku wykryto 1592 nowotwory złośliwe piersi u kobiet, głównie w I lub II stopniu zaawansowania. Poza działaniami medycznymi placówka jest miejscem wielu szkoleń dla pielęgniarek, położnych i studentów naszych uczelni oraz uczelni z innych miast. Ośrodek w swojej działalności wspiera również finansowo i organizacyjnie wiele imprez prozdrowotnych promujących zdrowy styl życia. Upowszechnia wiedzę wśród mieszkańców na temat nowotworów.

Towarzystwo Przyjaciół Nauk działa od 1959 r. i jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy z różnych dziedzin, związanych z naszym regionem. Jest to organizacja non profit zajmująca się tworzeniem nauki, jej zapisywaniem i popularyzacją. Od 1966 r. wydaje rocznik „Szkice Legnickie’, w którym zawiera artykuły naukowe, popularnonaukowe oraz ważne informacje z życia miasta. Towarzystwo prowadzi i udostępnia swój księgozbiór, który zawiera szereg unikatowych pozycji, w tym  44  muzykalia z Legnickiej Biblioteki Księcia  Jerzego Rudolfa tzw. Rudolphina. Organizacja od ponad 60 lat prowadzi działalność naukową, popularyzuje wiedzę umacnia i integruje lokalne społeczeństwo.  Członkowie TPN przybliżają pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych oraz o osobach zasłużonych dla regionu legnickiego. Organizowane wystawy, odczyty, wykłady i konferencje były zawsze dedykowane mieszkańcom i ich tożsamości.

 

LAUREACI ODZNAKI „ZASŁUZONY DLA LEGNICY”

Elżbieta Badiuk od ponad 20 lat pracuje na rzecz osób głuchych. Zna bardzo dobrze środowisko osób niesłyszących, których wspiera zarówno w zwykłych codziennych sprawach, jak i życiowych. Służy swoją pomocą jako tłumacz w sądach, na policji, w szpitalu czy na ceremoniach pogrzebowych. Jest  przez te osoby traktowana jak członek rodziny, nigdy nie odmawia pomocy, jest tłumaczem o każdej porze dnia czy nocy. Po wybuchu wojny w Ukrainie pomagała również osobom głuchym z Ukrainy, przyjęła pod własny dach dwie osoby z rodziny niesłyszących, które uciekły przed wojną do Polski.

Danuta Ciesiul, nauczycielka wielu pokoleń legnickiej młodzieży. Zasłużony nauczyciel  Zespołu Szkół Samochodowych,  w którym utworzyła od podstaw laboratorium chemiczne, laboratorium paliw, smarów i materiałów pędnych. Była współorganizatorką zagospodarowania i zmodernizowania kompleksu przy ul. Słubickiej na nową siedzibę Zespołu Szkół Samochodowych. Propagatorka historii i wiedzy o Legnicy, miłośniczka ekologii, inicjatorka aktywności ruchowej „NordicWalking”. Społecznie zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Dzieci Wojny oraz Związku Nauczycieli Emerytów.

Przemysław Corso, legnicki pisarz, konferansjer, felietonista i oficjalny głos Kolei Dolnośląskich. Autor powieści „Podziemne miasto” oraz „Miasto złodziei”, w których akacja rozgrywa się w Legnicy. Napisał również książki „Rahim-ludzie z tylnego siedzenia”, „Grubson”-na szczycie”, „Czesław Mozil-pocztówki z pandemii”, „Serca twego chłód” oraz bajkę pt. „Opowieści z Białej Doliny”. Jest stałym współpracownikiem Legnickiego Centrum Kultury i współtwórcą charytatywnych wydarzeń w naszym mieście. Wielki promotor Legnicy.

Barbara Hałaszyńska, wieloletnia nauczycielka i działaczka społeczna. Współorganizowała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci plenery i imprezy dla dzieci niepełnosprawnych. Mocno zaangażowana   w nadanie imienia Piastów Śląskich Zespołowi Szkół Integracyjnych oraz św. Jadwigi Gimnazjum nr 4. Jest twórczynią monodramu o św. Jadwidze. Brała udział w przygotowaniu Spotkań Zamkowych dla legnickich gimnazjów. Zajmowała się również edukacją teatralną i plastyczną, organizowała warsztaty  z artystami. Przygotowywała koncerty charytatywne na rzecz dzieci z Domów Dziecka, współpracowała ze Szlachetną Paczką, wspomagając potrzebujące rodziny.

Stanisław Izbiński, długoletni działacz Ligi Obrony Kraju oraz sędzia strzelectwa sportowego klasy I, popularyzator i inicjator strzelectwa sportowego w zakładach pracy oraz wśród młodzieży. Współorganizator i prowadzący masowe zawody strzeleckie dla zakładów pracy w ramach spartakiad międzyzakładowych. Przeprowadzał  wiele imprez dla dzieci i młodzieży, takich jak: „Zima z LOK”, „Akcja lato z LOK”, organizował Szkolną Ligę Strzelecką dla dzieci i młodzieży z Legnicy i powiatu legnickiego. Wielokrotnie odznaczany za swoją aktywną pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta i powiatu legnickiego.

Beata Kowalczyk, jest pielęgniarką pracującą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Była bardzo zaangażowana  w prowadzeniu punktów szczepień przeciw wirusowi SARS COV-2, wykonując szczepienia u najmłodszych dzieci. Propaguje i realizuje programy mające na celu poprawę zdrowia i opieki nad najmłodszymi mieszkańcami miasta  i terenu województwa. Od wielu lat jest zaangażowana w prowadzeniu Poradni Kardiologii dla Dzieci w naszym szpitalu. Jej praca to również pasją, którą wykonuje z w wielkim oddaniem i poświęceniem ludziom, a szczególnie tym najmłodszym.

Feliks Laszczyk jest z jednym z najstarszych czynnych zawodowo rzemieślników w Legnicy. Laureat prowadzi najstarszy zakład krawiecki w naszym mieście, który jest już legendą dolnośląskiego rzemiosła krawieckiego. Pan Feliks jest działaczem Cechu Rzemiosł Różnych oraz jego członkiem honorowy. W zawodzie krawca pracuje od 1954 r. Jako członek cechu przez wiele lat przeprowadzał egzaminy w zawodzie krawiec i wyszkolił kilka pokoleń młodych adeptów. Jest współorganizatorem cyklicznych  działań społecznych, integrujących środowisko rzemieślnicze. Dzięki jego zaangażowaniu rzemiosło legnickie jest znane, a legnicki cech należy do najlepszych na Dolnym Śląsku.

Sebastian Miecierz, nauczyciel wychowania fizycznego i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy, wychowawca i trener wielu szkolnych grup sportowych, członek Legnickiego Szkolnego Związku Sportowego. Przez wiele lat  był związany z Klubem Sportowym Ikar jako trener, następnie prowadził zespoły dla dziewcząt UKS „Radio Plus” i UKS Dziewiętnastka Legnica. W Legnickim Szkolnym Związku Sportowym odpowiada za organizację współzawodnictwa dzieci i młodzieży legnickich szkół oraz koordynuje rozgrywki szkolne na wyższych szczeblach. Od początku swojej pracy jest  bardzo związany z pracą z dziećmi i młodzieżą w dziedzinie sportu i rekreacji, cieszy się dużym zaufaniem środowiska sportowego.

Renata Nicpoń jest nauczycielką biologii i opiekunką szkolnego wolontariatu w Zespole Szkół Integracyjnych. Od 30 lat łączy pracę pedagogiczną z pracą społeczną. Laureatka współprowadzi Koło Przyjaciół Dzieci w Zespole Szkół Integracyjnych, które jest największym kołem w Legnicy, zrzeszającym nauczycieli, rodziców i uczniów klas starszych. Jest to bardzo aktywne koło niosące pomoc szczególnie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Dzięki jej staraniom w kole jest skupionych kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy pomagają w organizacji wielu imprez  dla niepełnosprawnych, w paraolimpiadach, plenerach plastycznych czy turniejach.

Śp. Emil Oziębły – wniosek został złożony pośmiertnie. Był absolwentem Politechniki Wrocławskiej i wieloletnim pracownikiem Zakładu Energetycznego Legnica. Od początku związany zawodowo z energetyką w Zakładzie Energetycznym w Legnicy. Tworzył i nadzorował uruchamianie stacji i sieci  energetycznych w różnych miejscowościach naszego rejonu. Przyczynił się do rozbudowy i poprawy stanu energetyki w naszym mieście i regionie.

Bohdan Pecuszok, wiceprezes Klubu Szachowego Miedź Legnica oraz przewodniczący Związku Ukraińców w Legnicy. Jest organizatorem turniejów szachowych. Legniccy zawodnicy odnoszą sukcesy i zdobywają wiele nagród i medali na mistrzostwach Polski, Europy i świata. Laureat jest również wieloletnim współorganizatorem spotkań Wigilii Narodów w Legnicy.

Marian Sacha mieszka we Francji. Od wielu lat  jest zaprzyjaźniony z naszym miastem i mieszkańcami. Jako prezes Stowarzyszenia Polsko-Francuskiego „Roanne/Pologne” z ogromnym zaangażowaniem dba o rozwój dobrych relacji w ramach naszego partnerstwa. Laureat ma duży wkład w życie kulturalne i społeczne w Legnicy. Służy pomocą ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie wspólnie z innymi członkami stowarzyszenia zorganizował zbiórkę potrzebnych rzeczy  uchodźcom, którzy przybyli do Legnicy. Pomógł również w organizacji wyjazdu grupy Ukraińców do Roanne i wspierał ich w początkowej fazie adaptacyjnej. Jest współorganizatorem wymiany młodzieży z Legnicy i  Roanne. Od wielu lat prowadzi z wielką pasją działalność społeczną i poświęca swój czas promowaniu naszego miasta za granicą.

Jerzy Serko jest prezesem legnickiego oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Działa również w Stowarzyszeniu Kulturalnym Krajobrazy. Współpracuje ze Związkiem Sybiraków. Jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych i bardzo mocno angażuje się w patriotyczne i obywatelskie wychowanie młodzieży. Aktywnie włącza się  z młodzieżą w działania charytatywne na rzecz  dzieci i osób niepełnosprawnych. Z grupą uczniów wspomagał stowarzyszenie „Persona” w Legnicy, pomagając w remoncie sal terapeutycznych. Współpracuje również ze Studiem Wschód Telewizji Wrocław i bierze udział w akcjach ratowania polskich mogił na Wschodzie. Organizował kwesty na legnickim cmentarzu komunalnym. Z uczniami wyremontował szkolną izbę pamięci. Jest człowiekiem o naturze społecznika, który przez cały czas służy innym ludziom.

Wiesława Szmuc już 36 lat pracuje jako położna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy na oddziale neonatologii. Jest bardzo ceniona za swój profesjonalizm, serdeczność i przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Współorganizuje i propaguje  program „Zakażeni wirusem RS” u wcześniaków i małych dzieci. Zaangażowana w prowadzenie Poradni Specjalistycznej Neonatologicznej. Swoje fachowe podejście łączy zawsze z troską o pacjenta i jego rodzinę. Laureatka uzyskała tytuł specjalisty pielęgniarstwa położniczego oraz neonatologicznego.

Jolanta Szymańska jest nauczycielką od 38 lat. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej Nr 10. Swoją pracę wykonuje z pasją i dużym zaangażowaniem. Pomaga dzieciom z trudnościami w nauce. Bardzo aktywnie działa w  szkolnym kole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uczestnicząc i organizując  akcje na rzecz dzieci, min.  „Śniadanie daje moc”, „Owocowa środa”, „Miodowy poniedziałek”. Jest działaczem Towarzystwa Miłośników Legnicy „Pro Legnica”.

Dr Marek Żak, legnicki historyk. Od 2018 r. pracuje w Muzeum Miedzi w Legnicy. Jest autorem monografii historycznej „Drudzy w mieście. Życie codzienne Polaków w powojennej Legnicy 1945-1948”, książki pt. „Czerwony Młyn. Historie z powojennej Legnicy.”, współautorem monografii pt. „Legnica w 1956”, książki „Legnica na dawnych kartach pocztowych. Kolej”. Z pasją i dociekliwością bada i popularyzuje historię naszego miasta, w jego dorobku naukowym i popularnonaukowym mieści się wiele artykułów i książek z historii Legnicy i regionu. Laureat  działa bardzo aktywnie w stowarzyszeniu „Pamięć i Dialog”. Pełni w nim funkcję Wiceprezesa oraz redaktora wydawanego rocznika historycznego „Legnicki Almanach”. Swoją bogatą działalnością przyczynia się do promocji naszego miasta, zachowując go dla przyszłych pokoleń.

Cech Rzemiosł Różnych od 1945 r. zrzesza legnickich rzemieślników. Obecnie  funkcję starszego cechu pełni mistrz Jacek Kamola. Członkowie cechu to wieloletni działacze społeczni, uhonorowani wieloma tytułami i odznaczeniami. Organizacja działa na rzecz utrwalania więzi środowiskowych, popularyzacji rzemiosła wśród uczniów i obrony interesów zrzeszonych rzemieślników.

Legnicki cech od wielu lat we współpracy z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu, przygotowuje uczniów do zawodu, szkoli kolejne pokolenia młodych adeptów sztuki rzemieślniczej i uczy jednocześnie postaw obywatelskich. Dzięki tej działalności zostało wyszkolonych kilka tysięcy uczniów, którzy obecnie są w Legnicy cenionymi fachowcami. Laureat jest organizatorem wielu akcji społecznych, takich jak: „Zabawa karnawałowa dla dzieci”, „Spotkania opłatkowe z rzemiosłem”, „Pasowanie na czeladnika”. Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi, przekazuje darowizny finansowe na rzecz  pomocy dzieciom. Promuje legnickie rzemiosło i postawy prospołeczne.

Lions Club Silesia Legnica jest stowarzyszeniem o charakterze charytatywnym. W Legnicy  funkcjonuje od 2000 r. Pomaga dzieciom i młodzieży fundując im stypendia, organizując pikniki, konkursy i wyjazdy na obozy. Laureat opiekuje się Domem Dziecka w Golance Dolnej, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi, Szkołami Podstawowymi nr 4 i 20  w Legnicy. Wsparcia udziela również rodzinom i dzieciom uchodźców z Ukrainy.  

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54