• SŁUCHAJ ONLINE
Notariusze udzielają porad w galerii
Po poradę prawą do galerii. 8 notariuszy z regionu legnickiego udziela bezpłatnych porad prawnych w Galerii Piastów w Legnicy. Do godziny 16.00 można przyjść i zasięgnąć fachowej porady m.in. z zakresu dziedziczenia i spadku. W ciągu ostatniego roku w prawie spadkowym zaszły duże zmiany, które mają kluczowe znaczenie zarówno dla spadkodawców, jak i ich najbliższych. Tylko do godziny 12.00 z pomocy notariuszy w Legnicy skorzystało ponad 50 osób.


 Notarialne poświadczenie dziedziczenia


Spadki i dziedziczenie z elementem zagranicznym 


Testamenty


Nowela sierpniowa dotyczy spadków z elementem transgranicznym i wprowadza możliwość wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia, zaś główna zmiana nowelizacji Kodeksu cywilnego, z 18 października 2015 r., polega na uczynieniu zasadą dziedziczenia z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. 


Dzień Otwarty Notariatu pod hasłem "Porozmawiaj z notariuszem o dziedziczeniu" odbędzie się w Legnicy w sobotę 28 listopada. W Galerii Piastów od godz. 10.00 do 16.00 ośmiu notariuszy będzie za darmo udzielać porad wszystkim zainteresowanym osobom.

Lokalizacje tegorocznego Dnia Otwartego Notariatu: 

 • Jelenia Góra, Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27

 • Legnica, Galeria Piastów – małe patio, parter, ul. Najświętszej Marii Panny 9

 • Wrocław, budynek Starej Giełdy, Plac Solny 16

Zmiany w prawie spadkowym
Kluczową kwestą związaną z nowelą prawa spadkowego, która obowiązuje od dnia 18 października 2015 roku jest zmiana zasad odpowiedzialności spadkobierców za długi związane ze spadkiem. Najistotniejsze elementy reformy można ująć w kilku punktach:
Utrzymany został termin 6 miesięcy (liczony od dnia kiedy spadkobiercy dowiedzieli się, że zostali powołani do dziedziczenia) na podjęcie przez nich decyzji czy chcą spadek przyjąć, czy go odrzucić.
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nadal można będzie złożyć przed sądem lub przed notariuszem. Należy pamiętać, że przyjęcie spadku zawsze wiązało się i nadal wiązać się będzie z przyjęciem odpowiedzialności za długi spadkowe. Z chwilą przyjęcia spadku za długi spadkowe odpowiadają spadkobiercy majątkiem spadkowym oraz całym swoim majątkiem. Ustawodawca zmienił podstawową zasadę regulującą zasady przyjęcia powyższej odpowiedzialności. Do tej pory, niezłożenie w terminie żadnego oświadczenia skutkowało przyjęciem nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe. Po wejściu w życie nowych przepisów, niezłożenie w terminie żadnego oświadczenia spowoduje przyjęcie odpowiedzialności ograniczonej do „wartości spadku”. Stąd ten sposób nabycia spadku nazywa się nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a odpowiedzialność za długi spadkowe ogranicza się do ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Ustawodawca uregulował też sporządzanie spisu inwentarza przez notariusza, na wniosek i na podstawie oświadczeń składanych przez spadkobierców, według określonego wzoru. Unormowano skutki prawne i kwestie odpowiedzialności za niewyjawienie całego majątku czy za podanie do spisu nieistniejących długów. W przypadku, gdy braki lub błędy w spisie inwentarza będą wynikały z braku wiedzy spadkobierców będą oni mogli uzupełnić przedmiotowy spis. Reasumując, jeżeli spadkobierca nie będzie chciał w ogóle odpowiadać za długi spadkowe musi w terminie 6 miesięcy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Jeżeli tego nie zrobi będzie odpowiadał we wskazanym wyżej zakresie. Wszystkie poczynione powyżej uwagi dotyczące spadkobierców odnoszą się również do osób, na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.dzienotwarty.pl oraz na portalu Krajowej Rady Notarialnej www.krn.org.pl.

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54