apps

  • SŁUCHAJ ONLINE
Fundacja KGHM Polska Miedź ze Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego


Fundacja KGHM Polska Miedź ze Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Wyróżnienie przyznano podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Fundacja wspiera społeczności lokalne, kultywuje tradycje i pamięta o historii – podkreśla Cezary Przybylski - marszałek woj. dolnośląskiego. 


Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego osobiście odebrał – Marcin Chludziński -  prezes KGHM Polska Miedź S.A. 


Odznaka przyznawana jest przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego  dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla rozwoju Dolnego Śląska.

 

Fundacja KGHM Polska Miedź powstała w  2003 roku z myślą o tym, aby kontynuować wieloletnią działalność prospołeczną Fundatora - KGHM Polska Miedź S.A. i odważnie realizować wszelkie inicjatywy z obszarów, które są dla ludzi ważne.
Działalność Fundacji oparta jest na najwyższych standardach współpracy z otoczeniem. Wspiera społeczności lokalne, kultywuje tradycje, pamięta o historii i buduje przyszłość dla następnych pokoleń. Aktywność Fundacji zyskała wymiar ponadregionalny i jest zauważalna wszędzie tam, gdzie jest obecny KGHM. Beneficjentami są zarówno instytucje, jak i osoby fizyczne. W ramach swojej piętnastoletniej działalności Fundacja udzieliła wsparcia na realizację ponad 4 tys. projektów na kwotę przeszło 165 mln zł oraz przyznała ponad 8 tys. darowizn dla osób fizycznych na blisko 24 mln zł.
Strategicznym obszarem działań Fundacji KGHM Polska Miedź jest zdrowie i bezpieczeństwo. W tym zakresie środki przeznaczane są głównie na zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej do szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych oraz innych placówek zdrowia przede wszystkim z terenu Zagłębia Miedziowego oraz Dolnego Śląska. Znaczną część środków Fundacja KGHM Polska Miedź przekazuje na organizację  wypoczynku i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Istotnym obszarem wsparcia jest ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Fundacja prowadzi także wszechstronne działania wspierające rozwój oświaty, nauki oraz sektora szkolnictwa branżowego i wyższego.
Wyzwaniem dla Fundacji w następnych latach jest sprostanie oczekiwaniom i potrzebom wnioskujących instytucji i osób fizycznych oraz realizowanie założeń programowych i zwiększenie zakresu działań społeczno-charytatywnych mających na celu rozwoju regionu oraz umocnienie wizerunku KGHM Polska Miedź S.A. jako firmy społecznie odpowiedzialnej.

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54