• SŁUCHAJ ONLINE
Kamień węgielny wmurowany
Reklama


Reklama


Pierwszy w kraju obiekt zapewniający kompleksową opiekę oraz leczenie dzieci i młodzieży na wszystkich trzech poziomach referencyjności powstaje w Lubinie. Będzie to Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego , pod jego budowę wmurowano kamień węgielny. 


Ośrodek wybudowany zostanie w okolicach ulic 1 Maja i Bema, będzie miał około 7,8 tys. mkw.  Będzie dysponował łącznie 41 łóżkami z podziałem na oddział stacjonarny dzieci młodszych i oddział stacjonarny dzieci starszych. Infrastruktura została tak przygotowana, aby mali pacjenci mogli realizować obowiązek szkolny.


W Lubnie powstaje pierwszy w kraju obiekt zapewniający kompleksową opiekę oraz leczenie dzieci i młodzieży na wszystkich trzech poziomach referencyjności. Mowa o Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Lubinie, pod budowę którego wmurowano dziś kamień węgielny. W uroczystości uczestniczył marszałek Cezary Przybylski oraz członek zarządu Tymoteusz Myrda. - W ubiegłym roku, dzięki porozumieniu z samorządem Lubina, zainicjowaliśmy powstanie dwóch ważnych inwestycji w zdrowie Dolnoślązaków. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego regionu w tym miejscu powstanie Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Jednocześnie jednostka Pogotowia Ratunkowego w Legnicy zyska wkrótce nowoczesną podstację w Lubinie. Do opieki medycznej w regionie podchodzimy w sposób kompleksowy, chcąc zapewnić najlepszy jej standard dla wszystkich Dolnoślązaków  – mówi marszałek Cezary Przybylski. Wszystko zaczęło się od ubiegłorocznego porozumienia zawartego między marszałkiem Cezary Przybylskim i Robertem Raczyńskim – prezydentem Lubina. Dzięki niemu możliwa stała się w pierwszej kolejności zamiana nieruchomości będących w posiadaniu samorządów. Kolejnym krokiem, który jest właśnie realizowany, jest budowa nowych siedzib dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie oraz Pogotowia Ratunkowego w Legnicy (podstacja w Lubinie). Budowa Centrum zaplanowana jest na ok. 2,5 roku, a jego koszt przekracza 106 milionów złotych. Samorząd Województwa czyni starania o umieszczenie tej inwestycji na liście projektów, które będą dofinansowane przez program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. - Otwieramy dziś budowę przełomowej inwestycji w psychiatrię dziecięcą dla terenu Legnicko-Głogowskiego  Okręgu Miedziowego. Budowa Centrum obejmującego wszystkie poziomy referencyjne zapewni kompleksową opiekę i wsparcie nie tylko chorym dzieciom, ale także ich rodzinom. Obecnie negocjujemy program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska i mamy nadzieję, że będzie to jedna z sztandarowych inwestycji wspartych z tego źródła – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.
Inwestycja podzielona jest na etapy. Pierwszy z nich potrwa około roku i obejmie budowę pierwszego i drugiego poziomu referencyjności. Na I poziomie referencyjnym znajduje się Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, czyli pierwsze miejsce kontaktu pacjenta z systemem, gdzie odbywa się diagnoza zgłaszanego problemu. To w tym miejscu ustalony zostaje indywidualny plan leczenia i krótkoterminowe oddziaływania psychoterapeutyczne oraz wsparcie psychospołeczne.
Na II poziomie referencyjnym znajduje się Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w skład którego wchodzi Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży. -Te instytucje dedykowane są pacjentom wymagającym diagnozy lekarza psychiatry, specjalistycznych oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych lub zintensyfikowanego leczenia w formie oddziału dziennego. Oddział Dzienny przeznaczony jest do kompleksowego leczenia pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, wymagających specjalistycznych, zwykle bardzo intensywnych, oddziaływań terapeutycznych wykraczających poza możliwości Poradni, lecz w danym momencie niewymagających pobytu na oddziale całodobowym. – To nasza odpowiedź na problemy ludzi młodych. Nie budujemy szpitala, budujemy system, którego nie ma nikt inny w Polsce – podsumowuje prezydent Lubina Robert Raczyński. Na oddziale dziennym przewidziano pobyt dzieci w wieku szkolnym, łącznie 104 pacjentów w podziale na trzy grupy wiekowe: klasy szkoły podstawowej od zerówki do klasy III, klasy szkoły podstawowej od klasy IV do VIII oraz klasy szkoły średniej od klasy I do IV.  Ostatni, III poziom referencyjny, zajmuje Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej, mający w swojej strukturze Izbę Przyjęć oraz Oddział Całodobowy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Będzie on dedykowany pacjentom w stanach nagłych oraz wymagających całodobowej opieki oraz specjalistycznej diagnozy lub farmakoterapii. Pacjent leczony w warunkach oddziału dziennego lub całodobowego będzie miał zapewnioną możliwość realizacji obowiązku szkolnego.  Ośrodek będzie dysponował łącznie 41 łóżkami z podziałem na oddział stacjonarny dzieci młodszych i oddział stacjonarny dzieci starszych. Infrastruktura została tak przygotowana, aby mali pacjenci mogli realizować obowiązek szkolny.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54