• SŁUCHAJ ONLINE
Chcesz zostać rodzicem zastępczym? Weź udział w szkoleniu
Reklama


Reklama


W Polkowicach odbyło się pierwsze, warsztatowe szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. To wielki krok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, które dzięki wyspecjalizowanej kadrze będzie mogło odtąd realizować stacjonarne szkolenia dla przyszłych rodziców. Kandydaci na niezawodową rodzinę zastępczą objęci są programem szkoleniowym pn. „Rodzina” realizowanym dzięki środkom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Przygotowanie dla przyszłych rodziców trwać będzie 3 miesiące, a spotkania odbywać się będą raz w tygodniu. Obecnie szkoli się 11 osób z terenu powiatu polkowickiego z tego większość pochodzi z gm. Chocianów. Ten fakt cieszy nas szczególnie, ponieważ to stamtąd pochodziła dotychczas największa ilość rodzin czy to zawodowych, czy niezawodowych opiekujących się dziećmi i to tam zapotrzebowanie na opiekunów jest też największe - zaznacza Agnieszka Woźniak, dyrektor PCPR Polkowice. Cykl warsztatów obejmuje naukę pracy z dziećmi i młodzieżą. Osoby przeszkolone dowiedzą się o wszystkich aspektach prawnych rodzicielstwa zastępczego, zyskają wiedzę o potrzebach dziecka oraz możliwościach w odniesieniu do pracy w charakterze rodzica zastępczego. Pomoże to uczestnikom podjąć lub kontynuować opiekę nad dzieckiem z większą świadomością i doświadczeniem o ewentualnych trudnościach wychowawczych i organizacyjnych. Proces szkolenia uświadamiać ma także konieczność podejmowania współpracy z rodziną biologiczną oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Te szkolenia to realizacja naszych założeń z początków tej kadencji, kiedy to za cel postawiliśmy sobie rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. Rodzin, które chcą zaopiekować się dziećmi w potrzebie przybywa, ale nie zapominajmy, że wciąż trafiają do nas kolejni podopieczni, którzy czekają na szczęśliwy dom, dlatego dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w szkoleniach, gratuluję odwagi i wierzę w determinację, bo to trudna i odpowiedzialna funkcja - podkreślił Kamil Ciupak, starosta polkowicki. Rekrutacja na szkolenia jest ciągła, a kolejna edycja może ruszyć jeśli tylko zbierze się minimum 6-osobowa grupa kandydatów. Szkolenia są bezpłatne. Więcej szczegółów można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 530 591 739.

 

 

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54