• SŁUCHAJ ONLINE
Odwiedzą nas ankieterzy GUS


 

Główny Urząd Statystyczny będzie w 2019 roku prowadził w całym kraju statystyczne badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach domowych. Będą one miały m.in. formę wywiadu bezpośredniego i telefonicznego. Głównym celem jest dostarczenie danych, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię i dotyczących wielu dziedzin. W województwie dolnośląskim badania koordynuje i realizuje za pomocą profesjonalnej sieci ankieterskiej Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Dotyczą one różnych sfer, w tym warunków życia ludności. Ankieterzy pytać nas będą m.in. o budżety gospodarstw domowych, ich kondycję, aktywność ekonomiczną ludności, zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych, wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych, udział mieszkańców w podróżach, wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, organizację i rozkład czasu pracy, europejskie warunki życia społeczeństwa i jego zdrowie. W badaniach prowadzonych przez GUS i urzędy statystyczne, zebrane dane jednostkowe są poufne, podlegają szczególnej ochronie i obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej, wynikająca z art. 10 ustawy oraz udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów, jest zabronione zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.). Więcej informacji na temat badań ankietowych, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie woj. dolnośląskiego, znajdą Państwo na stronie internetowej GUS pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/harmonogram.htm

 

 

 

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
plus@legnica.fm

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
serwis@legnica.fm
radio@legnica.fm
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
reklama@legnica.fm

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
antena@legnica.fm

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

drogi@legnica.fm

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

kultura@legnica.fm


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Sekretariat
 • tel. (76) 856-08-18
 • fax. (76) 856-06-66
 • plus@legnica.fm
 • Serwis/informacje
 • tel. (76) 856-08-88
 • serwis@legnica.fm
 • radio@legnica.fm
 • Reklama
 • tel. (76) 856-07-77
 • tel. (76) 856-06-28
 • reklama@legnica.fm
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Antena
 • tel. (76) 852-53-54
 • antena@legnica.fm
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia wydarzeń kulturalnych
 • kultura@legnica.fm