• SŁUCHAJ ONLINE
Rządowe wsparcie dla samorządów


Podzielono środki z kolejnej rządowej "tarczy" dla samorządów. Tym razem pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafią do gmin w których działały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Wsparcie zwiększono z pierwotnie planowanych 250 mln do 340 mln złotych. Pieniądze zostaną rozdysponowane do ponad 500 gmin w całej Polsce. Środki trafią także na Dolny Śląsk, gdzie skorzystają z nich 63 samorządy, które otrzymają łącznie nieco ponad 39 mln złotych. Wśród nich są też gminy z regionu legnickiego i jeleniogórskiego. Mówi Krzysztof Mróz, senator PiS 


Pieniądze trafią m.in do Gryfowa Śląskiego, Prochowic, Chojnowa, Rudnej, Krotoszyc, Paszowic, Bolkowa, Mściwojowa i Męcinki Lista

lista samorządów z naszego regionu, które otrzymają dofinansowanie:

Gryfów Śląski - 198 000 zł na budowę budynku garażowego na potrzeby OSP w Wolbromowie.

Głogów (gmina wiejska) - 749 175 zł na przebudowę drogi w Borku.

Kamienna Góra (gmina wiejska) - 900 000 zł na rozbudowę pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku sportowym w Czadrowie o pomieszczenia świetlicy wiejskiej.

Prochowice - 399 600 zł na modernizację i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbie.

Gaworzyce - 500 000 zł na przebudowę sali gimnastycznej w Dalkowie na centrum aktywności.

Chojnów (gmina miejska) - 300 000 zł na przebudowę zbiornika na terenie oczyszczalni ścieków w Goliszowie.

Przemków - 900 000 zł na modernizację sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych.

Kotla (gmina wiejska) - 900 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Cebrze Chojnów (gmina wiejska) - 89 000 zł na budowę sieci wodociągowej w Okmianach.

Osiecznica (gmina wiejska) - 120 000 zł na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parowej.

Lubomierz (gmina miejsko-wiejska) - 1 050 000 zł na rozbudowę budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską.

Warta Bolesławiecka - 200 000 zł na przebudowę drogi wew. w Tomaszowie Bolesławieckim

Krotoszyce - 300 000 zł na remont nawierzchni drogi gminnej w Bielowicach.

Bogatynia (gmina miejsko-wiejska) - 1 600 000 zł na budowę wodociągu wraz z przyłączami w m.Wolanów Rudna - 900 000 zł na adaptację budynku w m.Brodów na lokale mieszkalne.

Żukowice - 900 000 zł na budowę świetlic wiejskich w m. Szczepowie i Dankowicach.

Siekierczyn - 500 000 zł na budowę placów zabaw i przebudowę zdewastowanych obiektów rekreacyjno-sportowych.

Sulików - 300 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Miedzianej.

Podgórzyn - 422 141,92 zł na budowę oświetlenia drogowego na ul. Jana Pawła II w Podgórzynie.

Grębocice - 900 000 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rzeczyca.

Radwanice - 350 817,98 zł na przebudowę dwóch dróg gminnych wewnętrznych.

Nowogrodziec - 200 000 zł na budowę chodnika przy drodze gminnej w Godzieszowie.

Jerzmanowa 1 000 000 zł na rewitalizację XVI w. Pałacu w Jerzmanowej.

Lubin (gmina wiejska) - 900 000 zł na modernizację Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora.

Stara Kamienica - 500 000 zł na ostatni etap budowy remizy strażackiej w Rybnicy.

Radwanice - 459 941,65 zł na przebudowę drogi gminnej w Sieroszowicach.

Paszowice - 800 000 zł na modernizację i zakup wyposażenia Przychodni Rejonowej w Paszowicach.

Bolków - 582 000 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 48 gosp. domowych w Jastrowcu.

Wleń - 800 000 zł na budowę sieci wodociągowej w Strzyżowcu, Tarczynie, Modrzewiach i Bełczynie.

Gaworzyce - 400 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Witanowicach.

Mściwojów - 900 000 zł na przebudowę drogi powiatowej w Snowidzy.

Męcinka - 900 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Piotrowicach. 

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54