Solidarność

  • SŁUCHAJ ONLINE
3 maja Wycieczka Rowerowa za Miasto


Wycieczka Rowerowa za Miasto Legnica – Grzybiany– Jaśkowice – Kunice

 

I.ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy
II. CELE
– propagowanie zdrowego stylu życia
– propozycja aktywnego spędzenia czasu wolnego,
– poznanie okolic Legnicy oraz jezior i rezerwatów przyrody Pojezierza Legnickiego.
III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1. Rajd odbędzie się 03.05.2019 r., start o godz.11.00 , start ze skate parku przy
ul. Cynkowej. W razie niepogody wycieczka zostanie przeniesiona na 12.05.2019 r.
2. Biuro imprezy czynne od godz. 9.30.
3. Trasa: Koskowicką, Fieldorfa, Sudecką, Iwaszkiewicza do Ziemnic, Grzybian,
Rosochatej, Jaśkowic i Kunic (Ośrodek Skibińscy w Kunicach)

 

IV. UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA
1. W Rajdzie mogą wziąć udział rodziny oraz rowerzyści indywidualni (dzieci do lat 11
pod opieką dorosłych).
2.Uczestnicy opłacają wpisowe w wysokości: 7 zł rowerzyści indywidualni, 15 zł rodzina.
3.Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia br; oraz w dniu imprezy do
godz. 10:30, na wzorach będących załącznikiem 2 i 3 do Regulaminu. Liczba osób ograniczona do 200.
4.Organizator zapewnia:
– zabezpieczenie trasy (policja, pogotowie ratunkowe, samochód techniczny),
– poczęstunek i napoje,
5. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z którą, każdy uczestnik ma obowiązek się zapoznać.

 

V. PROGRAM MINUTOWY
godz.11.00 – zbiórka przed skate parkiem przy ul. Cynkowej
– odprawa (poinformowanie uczestników o zasadach bezpiecznego
poruszania się po drodze)
– ustawienie kolumny rowerzystów
11.15 – wyjazd grupy rowerzystów w kierunku Kunic
12.00 – postój na placu zabaw w Grzybianach
13.00 – postój na placu rekreacyjnym w Jaśkowicach
13.30 – Ośrodek Skibińscy (Kunice), poczęstunek, odpoczynek
14.30 – zakończenie Rajdu

 

UWAGA! Uczestnicy rajdu wracają do miejsca zamieszkania indywidualnie w wybranym przez siebie czasie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
3.Za sprzęt ( rowery) odpowiadają uczestnicy.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54