apps

 • SŁUCHAJ ONLINE
Najważniejsza w roku sesja Rady Miejskiej w Legnicy 29 czerwca


Sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 29 czerwca o godz. 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8. W jej trakcie prezydent przedstawi Raport o stanie miasta za 2019 rok. Radni zagłosują nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta. Obrady będą prowadzone przy zachowaniu reżimów sanitarnych.  Sesję można obejrzeć na żywo poprzez transmisję na stronie internetowej urzędu www.legnica.eu w zakładce Rada Miejska - Sesje.

Planowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy rady w okresie między sesjami.

 3. Raport z działalności prezydenta miasta Legnicy.

 4. Raport z działalności prezydenta miasta Legnicy za 2019 rok.

 5. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 2019 – 2023”.

 6. Raport o stanie miasta za 2019 rok.

 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi miasta Legnicy wotum zaufania.

 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2019.

 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Legnicy.

 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

 13. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Legnicy.

 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy.

 15. Projekt uchwały w sprawie połączenia filii Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy: Filii nr 6 z Filią Dziecięco-Młodzieżową nr 2 w jedną Filię Dziecięca-Młodzieżową nr 2 oraz Filii nr 7 z Filią nr 4 w jedną Filię nr 4 oraz wprowadzenia zmiany w statucie Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy.

 16. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Legnicy” w roku 2020.

 17. Projekt uchwały w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2020.

 18. Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Legnicy” w roku 2020.

 19. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

 20. Komunikaty i sprawy różne.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54