apps

  • SŁUCHAJ ONLINE
Powszechny Spis Rolny 2020. Rozpoczął się nabór rachmistrzów


Trwają przygotowania do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. W całej Polsce będzie on przeprowadzony od 1 września do 30 listopada. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych potrwa do 8 lipca.

Realizacją spisu na terenie naszego miasta kieruje prezydent Legnicy, będący jednocześnie Gminnym Komisarzem Spisowym. Procedurze spisowej podlegają gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne), osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Spis jest obowiązkowy, a bezpieczeństwo danych zapewnione przez zabezpieczenie programów komputerowych oraz szkolenie rachmistrzów i ich zobowiązanie do zachowania tajemnicy (składają przyrzeczenie).

Rolnicy i inne podmioty są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi poprzez:

·         samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej;

·         odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

·         odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Jeśli rolnik nie ma w domu dostępu do internetu, w Urzędzie Miasta Legnicy zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do pomieszczenia wyposażonego w sprzęt komputerowy.

Nabór rachmistrzów w Urzędzie Miasta Legnicy prowadzony będzie do 8 lipca br. Do pracy przy spisie zostaną ostatecznie zakwalifikowane dwie osoby. Postępowanie wyłaniające rachmistrzów polega na wcześniejszym szkoleniu, w dniach od 3.08.2020 r. do 11.09.2020 r., i przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego online. Rachmistrzami zostaną te osoby, które zdobędą największą ilość punktów na egzaminie.

Rachmistrzem może zostać osoba spełniająca następujące kryteria: (1) pełnoletnia, (2) zamieszkała na terenie Legnicy, (3) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, (4) posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie, (5) która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich przy użyciu urządzeń mobilnych (terminali) lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19.

Ilość gospodarstw do zbadania w wywiadach bezpośrednich na terenie Legnicy to 465. Rachmistrzowie terenowi będą realizować wywiady bezpośrednie w dniach od 1.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zaleźć można na stronie internetowej https://rolny.spis.gov.pl/

Materiały dotyczące procedury naboru rachmistrzów spisowych w Legnicy są dostępne na www.legnica.euReklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54